Sējas novads

Simboli

Sējas novads

Dome

Guntis Liepiņš
Domes priekšsēdētājs:
Guntis Liepiņš

Dzimšanas gads: 1955.
Izglītība:
2004. g. Biznesa institūts "Rimpak Livonija", jurists
2002. g. Juridiskā koledža, jurista palīgs
1986. g. Latvijas Lauksaimniecības akadēmija, zooinženieris
19775. g. Smiltenes sovhoztehnikums, zootehniķis
Darba vieta un amats: Sējas novada pašvaldība, domes priekšsēdētājs
Ievēlēts no: Vēlētāju apvienība "Tēvzeme"

2017. gada pašvaldību vēlēšanu rezultāti Sējas novadā:
"Tēvzeme" 80,64% (7 deputātu vietas), "Mēs - Sējas novadam" 16,80% (2).

Interešu grupas

Jauktais koris "Sēja"

Vadītājs: Kaspars Ādamsons Nodarbības: trešdienās un piektdienās no 19 līdz 21 Lojas kultūras namā


Pirmsskolas deju kolektīvs "Kamenīte"

Vadītāja: Staņislava Vērdiņa Nodarbības: pirmdienās no 17 līdz 18 Lojas kultūras namā(lielie) Nodarbības: trešdienās no 17 līdz 18 Lojas kultūras namā(mazie)


Teātra grupa

Vadītāja: Regīna Grīnpūkala Nodarbības: pirmdienās no 18 līdz 20 Lojas kultūras namā


Dāmu klubiņš

Vadītāja: Teiksma Bondare
Nodarbības: mēneša pirmajā trešdienā plkst. 17:30 Lojas kultūras namā


Pieaugušo izglītības pasākumi

Informācija pie vadītājas Marijas Iecelnieces, tālrunis – 20381838


Visi kolektīvi

Pašvaldība

1990.gadā Sējas ciems tika reorganizēts par pagastu, kura robežās 2006.gadā izveidots Sējas novads. 2009.gada pašvaldību vēlēšanās Sējas novada domē ievēlēti 13 deputāti.

www.seja.lv

Ģeogrāfija

Teritorijas platība:
230 km² km2
Teritoriālās vienības:
Sējas novads
Administratīvais centrs:
Loja
Apdzīvotās vietas:

Loja, Murjāņi, Pabaži, Gāršmuiža, Jaunkrimulda, Sēja, vasarnīcu ciemi Ābelīte un Vaivariņi

Sējas novads Rīgas apriņķī robežojas ar Saulkrastu, Ādažu, Inčukalna un Krimuldas novadiem. Vairāk nekā puse novada teritorijas ir meži (55,6%), kuros galvenokārt aug priedes. 8,9% jeb 2027,6 ha no tās aizņem purvi,1,5%  jeb 346,4 ha – ūdeņi.

 

Lauksaimniecībā izmantojamā zeme sastāda 5926,4 ha (25,9%), un galvenie lauksaimnieciskās ražošanas novirzieni ir augkopība, graudu un kartupeļu ražošana, dārzeņkopība, dēstu audzēšana, lopkopība, piena un gaļas ražošana.

 

Novada teritorijā atrodas dabas resursi rūpnieciskai ražošanai - grants ieguves karjeras, kūdras purvi, māls, smilts, meži, kā arī dabas liegumi - mežu un purvu biotopi (Kroņa purva dabas liegums, 17 mikroliegumi meža biotopam un 77 dabiskie mežu biotopi, Gaujas Nacionālais parks) ar reti sastopamām un īpaši aizsargājamām augu sugām kā, piemēram, mellenāju kārkls un Virdžīnijas ķekarpaparde.

Vēsture

Sējas novads ir viena no vissenākajām apdzīvotajām vietām Latvijā – pirmie iedzīvotāji datēti ap 1.gadu tūkstoti pirms Kristus. Senatnē Sējas novada teritorijā dzīvojuši lībieši, par ko liecina vairāki atrastie kapu kalni - Vīlētāju, Plītu, Rāmnieku, Reinu, Vecozolu un Krastkalnu māju robežās, un krusta akmens Vīlētāju māju zemē.

 

Pirms 1191.g. Turaidas novadā apmetās vācu bīskapa Meinarda palīgs - cisterciešu mūks Teoderiks, kuru Turaidas līvi gribēja ziedot saviem dieviem. Tajā pašā gadā Turaidas līvu kungs Kaupo lika saviem tautiešiem kristīties.

 

1214.gada rudenī vācu krustneši uzcēla Turaidas pili Fredelandi, un pie šīs pils novada piederēja arī tagadējā Sējas pagasta teritorija. Pilī dzīvoja bīskapa pastāvīgais soģis.

 

1577.g. 28.oktobrī par 10 000 Rīgas markām Andrejam Seijam tika pārdota Spiļa Enneskalna muiža. Tauta Enneskalnu sāka saukt par Sējas muižu.

 

Tagadējais Sējas novads sastāv no bijušajiem Jaunās, Sējas un Grāves muižu iecirkņiem. Agrāk pie Sējas pagasta piederējis Badaciems, zvejnieku streijgabals.

Objekti

Noderīgi

112 –   operatīvais avārijas un glābšanas dienestu tālrunis (no mobilajiem un fiksētajiem tālruņiem) Valsts policijai, medicīniskajai palīdzībai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un gāzes avārijas dienesta darbiniekiem
113 -    Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (03 – tikai no fiksētajiem tālruņiem)
155 -    Gāzes avārijas dienests
80200404 -      elektrobojājumu/avāriju gadījumā (AS Latvenergo)
67221322 -      Valsts meža dienests
65025555 -      valsts autoceļi, diennakts informācija par braukšanas apstākļiem (VAS Latvijas Valsts ceļi);
67113509 -      Centra reģiona Rīgas ceļu rajons, Ziemas dienesta informatīvais dežurants (AS Latvijas autoceļu uzturētājs)
67703147 –     Valsts policijas iecirknis Jēņos
29494427 -      inspektora mobilais tālrunis (LMT tīklā)
67219799 -      Valsts policijas Rīgas reģiona policijas pārvaldes uzticības tālrunis (autoatbildētājs)
67148321, 67977758 - Sējas novada pašvaldības komunālā saimniecība
67957639 -      IK Ozoliņas doktorāts
67977757 -      Sociālais dienests

 

Kaimiņi

AVOTI: WWW.SEJA.LV   WWW.RPR.GOV.LV   WWW.CVK.LV   WWW.CSB.GOV.LV