Krimuldas novads

Simboli

Krimuldas novads

Dome

Linards Kumskis
Domes priekšsēdētājs:
Linards Kumskis

Dzimšanas gads: 1987
Izglītība: 2006.g. Krimuldas vidusskola, 2010.g. Latvijas Universitāte, profesionālā bakalaura grāds izglītībā un angļu valodas skolotāja kvalifikācija.
Darbavieta: datu administrators Krimuldas vidusskolā, biedrības "Mūžizglītības centrs "Krimulda"" valdes loceklis.
Ievēlēts no: Reģionu alianse/Zaļo un Zemnieku savienība.

2017. gada pašvaldību vēlēšanu rezultāti Krimuldas novadā:
Politiskā partija "Reģionu alianse" / Zaļo un Zemnieku savienība 52,46% (8 deputātu vietas), Krimuldas novada partija 45,33% (7).

Interešu grupas

Vīru koris "Vecie draugi"

Dibināts: 1991.gadā Diriģents: Aivars Bunķis, kormeistars - Edgars Roslovs Tālrunis: 26199526 Mēģinājumi: pirmdienās un trešdienās 19–21 Krimuldas tautas namā


Bērnu vokālais ansamblis "Podziņas"

Vadītāja: Irēna Ignatova Mēģinājumi: otrdienās un ceturtdienās no 17-18 Krimuldas tautas namā


Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Dzirnakmeņi"

Vadītāja: Anita Ķikute Mēģinājumi: otrdienās un piektdienās 19:30-22:00


Vokālais ansamblis "Šūpoles"

Vadītāja: Irēna Ignatova
Tālrunis: 26450255
Mēģinājumi: ceturtdienās 19:30-22:00


Amatierteātris

Mēģinājumi: ceturtdienās no pulksten 18 Krimuldas tautas namā


Visi kolektīvi

Pašvaldība

Apvienojot Krimuldas un Lēdurgas pagastus, 2009.gada 1.jūlijā Administratīvi teritoriālās reformas laikā izveidots Krimuldas novads, kura administratīvais centrs atrodas Raganā, bet Lēdurgā darbojas pagasta pārvalde. Krimuldas novada iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – Krimuldas novada dome, kurā darbojas 15 deputāti.

www.krimulda.lv

Ģeogrāfija

Teritorijas platība:
338,7 km² km2
Teritoriālās vienības:
Krimuldas un Lēdurgas pagasti
Administratīvais centrs:
lielciems Ragana
Apdzīvotās vietas:

Inciems, Sunīši, Turaida, Lode

Krimuldas novads robežojas ar Limbažu, Cēsu, Siguldas, Inčukalna un Sējas novadiem, aizņemot Gaujas labo krastu no Braslas līdz Lojas ietekai. Novada apkārtne ir bagāta ar ūdeņiem - tai cauri tek Aģes un Braslas upes, un tur ir daudz ezeru: Aijažu, Salas, Melnezers, Aunīškalna, Melnais, Aģes, Knīderu dzirnavu un Lēdurgas dzirnavu ezers. Krimuldas pagasta teritorijā 170 ha platībā atrodas Inčukalna pazemes gāzes krātuves, kas pašlaik ir vienīgās Baltijā un Eiropā trešās lielākā. Savukārt puse pagasta teritorijas atrodas Gaujas Nacionālā parka robežās. Gaujas senleja (pagasta rietumu daļā) un tās pieteku ieleju ainava atzīta par Eiropas nozīmes dabas veidojumu. Vēl Krimuldas novada teritorijā ietilpst daļa 1988.gadā dibinātā Turaidas muzejrezervāta, kas aptver Turaidas vēsturisko centru un kopumā 42 ha plašu teritoriju, kurā atrodas 39 vēsturiskās ēkas un būves.

Vēsture

Krimuldas novadu senatnē apdzīvoja lībieši.

Objekti

Noderīgi

112 –   operatīvais avārijas un glābšanas dienestu tālrunis (no mobilajiem un fiksētajiem tālruņiem) Valsts policijai, medicīniskajai palīdzībai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un gāzes avārijas dienesta darbiniekiem
113 -    Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (03 – tikai no fiksētajiem tālruņiem)
155 -    Gāzes avārijas dienests
80200404 -      elektrobojājumu/avāriju gadījumā (AS Latvenergo)
67221322 -      Valsts meža dienests
65025555 -      Valsts autoceļi, diennakts informācija par braukšanas apstākļiem (VAS Latvijas Valsts ceļi);
67113509 -      Centra reģiona Rīgas ceļu rajons, Ziemas dienesta informatīvais dežurants (AS Latvijas autoceļu uzturētājs)
67978268 -      Krimuldas doktorāts
67978468
67978442 -      Pašvaldības SIA Entalpija-2 (siltumapgāde, dzeramā ūdens apgāde,
67978443        inženiersistēma un montāža, notekūdeņu un atkritumu likvidēšana)
67976870 -      Krimuldas Sociālais dienests

Kaimiņi

AVOTI: WWW.KRIMULDA.LV    WWW.RPR.GOV.LV   WWW.CVK.LV   WWW.CSB.GOV.LV