Krimuldas novadsTautas Lietišķās Mākslas studija "Krimulda"

Izveidots: 1955.gadā
Nodarbības: "Sunīšos" Krimuldas pagastā

Sporta deju pulciņš pirmskolas vecuma bērniem

Izveidots: 1985.gadā
Trenere: Ausma Stūrīte
Treniņi: pirmdienās, trešdienās 13-14 Krimuldas tautas namā
Tālrunis: 26431155, 67978460

Līnijdejotāju grupa "Happy dance"

Vadītāja: Olita Roķe
Tālrunis: 29443980
Mēģinājumi: katru pirmdienu no pulksten 19 Krimuldas tautas namā

Bērnu popgrupa "Kastanīši"

Vadītāja: Marita Mazureviča–Motte
Tālrunis: 29113829
Mēģinājumi: otrdienās un ceturtdienās pulksten 16:30 Lēdurgas kultūras namā

Pirmskolas bērnu deju kolektīvs

Vadītāja: Ināra Zvīgule, koncertmeistare - Maruta Ērmane
Tālrunis: 20267661
Mēģinājumi: otrdienās un ceturtdienās pulksten 15:30 Lēdurgas kultūras namā

1.-2.klašu deju kolektīvs

Vadītāja: Ināra Zvīgule, koncertmeistare - Maruta Ērmane
Tālrunis: 20267661
Mēģinājumi: otrdienās un ceturtdienās pulksten 14 Lēdurgas kultūras namā

5.-9.klašu deju kolektīvs

Vadītāja: Ilva Luste, koncertmeistare Marita Mazureviča-Motte
Tālrunis: 26470024
Mēģinājumi: otrdienās un trešdienās pulksten 19 Lēdurgas kultūras namā

Bērnu folkloras kopa "Putni"

Vadītāja: Ilze Kļaviņa
Tālrunis: 29166140
Mēģinājumi: ceturtdienās pulksten 18 Lēdurgas kultūras namā

Bērnu koris

Vadītāja: Marita Mazureviča-Motte
Tālrunis: 29113829
Mēģinājumi: trešdienās pulksten16:30 un svētdienās 18 Lēdurgas kultūras namā

Jauniešu deju kolektīvs "Metieniņš"

Vadītāja Ilva Luste, koncertmeistare - Marita Mazureviča-Motte
Tālrunis: 26470024
Mēģinājumi: piektdienās 19 Lēdurgas kultūras namā

Jauktais koris "Lettegore"

Vadītāja: Marita Mazureviča–Motte, kormeistare - Zane Zeltiņa
Tālrunis: 29113929\
Mēģinājumi: ceturtdienās 19:30 Lēdurgas kultūras namā

Vokālais ansamblis "Jautrās vecmāmiņas"

Vadītāja: Mārīte Leimane
Tālrunis: 26402966
Mēģinājumi: pirmdienās 13 Lēdurgas kultūras namā

Līnijdeju nodarbības

Vadītāja: Olita Roķe
Tālrunis: 29443980
Mēģinājumi: otrdienās 17 (I grupa) un 18:30 (II gr.) Lēdurgas kultūras namā