Inčukalna novads

Simboli

Inčukalna novads

Dome

Aivars Nalivaiko
Domes priekšsēdētājs:
Aivars Nalivaiko

Dzimšanas gads: 1962.
Izglītība:
1981. g. Malnavas sovhoztehnikums, tehniķis - mehāniķis
Darba vietas un amati:
Inčukalna novada dome, Vangažu pilsētas pārvaldes vadītājs
Ievēlēts no: Latvijas Zemnieku savienība

2017. gada pašvaldību vēlēšanu rezultāti Inčukalna novadā":
Politiskā partija "Reģionu alianse" 8,35% (1 deputātu vieta), Kristīgi demokrātiskā savienība 6,26% (1), partija "Vienotība" / "Latvijas attīstībai" 18,53% (3), Latvijas Zemnieku savienība 26,73% (4), Vidzemes partija 18,45% (3), "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 20,99% (3).

Interešu grupas

Inčukalna un Allažu jauktais koris "Mežābele"

Izveidojies: 1933.gadā Mākslinieciskais vadītājs: Vitalis Kikusts Tālrunis: 26592633 Mēģinājumi: pirmdienās, ceturtdienās pulksten 19 Inčukalna pamatskolā


Senioru koris "Atblāzma"

Izveidojies: 1966.gadā Mākslinieciskā vadītāja: Ņina Kiršteina, koncertmeistare - Solveiga Ilvasa Tālrunis: 29478592 Mēģinājumi: pirmdienās un ceturtdienās pulksten 13 Inčukalna Tautas namā


Inčukalna pamatskolas un Tautas nama pūtēju orķestris

Izveidojies: 1983.gadā Mākslinieciskais vadītājs: A.Kikusts Tālrunis: 26592633 Mēģinājumi: trešdienās pulksten18:30, sestdienās 10 un pēc individuāla grafika Inčukalna pamatskolā


Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Virši"

Dibināts: 1996.gadā
Vadītājs: Andrs Briņķis
Tālrunis: 29413203
Mēģinājumi: otrdienās un ceturtdienās pulksten 20 Inčukalna Tautas namā


Jauniešu deju kolektīvs

Vadītājs: Andrs Briņķis
Tālrunis: 29413203
Nodarbības: otrdienās un ceturtdienās pulksten 19 Tautas namā


Visi kolektīvi

Pašvaldība

2009.gada 1.jūlijā Inčukalns teritoriālās reformas ietvaros tika apvienots ar Vangažu pilsētu, un jaunā novada pašvaldībā tika ievēlēti 15 deputāti.

www.incukalns.lv

Ģeogrāfija

Teritorijas platība:
112,2 km2
Teritoriālās vienības:
Vangažu pilsēta un Inčukalna pagasts
Administratīvais centrs:
Inčukalna ciemats
Apdzīvotās vietas:

Egļupe, Gauja jeb Gaujaslīči, Indrāni, Sēnīte jeb Krustiņi, Griķi, Kārļzemnieki, dārzkopības kooperatīvi Draudzība un Kļavas

Inčukalna pagasts kopā ar Vangažu pilsētu veido Inčukalna novadu austrumos no Rīgas Gaujas kreisajā krastā, robežojoties ar Sējas, Krimuldas, Siguldas, Ropažu un Garkalnes novadiem.

70% Inčukalna teritorijas aizņem meži, pļavas, krūmāji, parki, upes un dīķi, un 608,4 ha novada teritorijas ietilpst Gaujas Nacionālajā parkā.

Inčukalnam cauri plūst četras Gaujas kreisā krasta pietekas: Egļupe jeb Zustrene, Dzelzāmura upīte jeb Inčupe, Stalšēnupīte un Straujupe jeb Straujupīte.

Vēsture

Arheoloģiskie pētījumi liecina, ka Inčukalna teritorija bijusi Gaujas lībiešu apdzīvota jau pirmajā gadu tūkstotī pirms mūsu ēras (jaunajā akmens laikmetā. Pirmo reizi vēstures avotos lībieši minēti 11.gadsimtā – Nestora Senkrievu hronikā, bet Plašākas ziņas par viņiem atrodamas Indriķa Livonijas hronikā (12. un 13.gadsimtā).

 

Pirmās ziņas par Inčukalnu meklējamas 1436.gadā, kad lībietim Hincem te tika ielēņota zeme un nosaukta par Hincenbergu. Līdz ar pirmo Atmodu šis nosaukums latviskots – Inčukalns.

 

18.-19.gs. jeb Kurzemes hercogu laikā tagadējā Inčukalna pagasta teritorijā (Vangažu pusē) bijis ķieģeļu ceplis, čuguna lietuve, viduslaikos arī vara kausētava, stikla rūpnīca, papīra manufaktūras ražotne, māla trauku glabātava un darbnīca. 1804.gadā Vidzemes guberņā jau bijušas 50 manufaktūras.

 

1945.gadā Inčukalna pagastā izveidoja Inčukalna un Griķu ciema padomes. 1954.gadā Griķu ciemu pievienoja atpakaļ Inčukalna ciemam, kura teritoriju savukārt 1961.gadā pievienoja Vangažu strādnieku ciematam, bet 1977.gadā daļu Krimuldas ciemam.

 

1990.gadā ciemu pārdēvēja par pagastu.

2006.gadā Inčukalna pagasts tika reorganizēts par novadu, bet 2009.gadā tas reorganizēts vēlreiz, apvienojot ar Vangažu pilsētu.

Objekti

Noderīgi

112 –   operatīvais avārijas un glābšanas dienestu tālrunis (no mobilajiem un fiksētajiem tālruņiem) Valsts policijai, medicīniskajai palīdzībai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un gāzes avārijas dienesta darbiniekiem
113 -    Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (03 – tikai no fiksētajiem tālruņiem)
155 -    Gāzes avārijas dienests
80200404 -      elektrobojājumu/avāriju gadījumā (AS Latvenergo)
67221322 -      Valsts meža dienests
65025555 -      Valsts autoceļi, diennakts informācija par braukšanas apstākļiem (VAS Latvijas Valsts ceļi);
67113509 -      Centra reģiona Rīgas ceļu rajons, Ziemas dienesta informatīvais dežurants (AS Latvijas autoceļu uzturētājs)

67937102 -      
Reģionālā pašvaldības policija
E-pasts: policija@pp.gov.lv
67995261
-      SIA Vangažu Namsaimnieks
E-pasts: namsaimnieks@vangazi.lv
67995378 -      Pašvaldības SIA Vangažu avots
E-pasts: vangazuavots@apollo.lv
67995448,       Pašvaldības SIA Vangažu ambulance
67995446 -      E-pasts: inarina21@inbox.lv
67977466,       Inčukalna Sociālais dienests
26463106 -      E-pasts: zinaida.gofmane@incukalns.lv

Kaimiņi

AVOTI: WWW.INCUKALNS.LV    WWW.RPR.GOV.LV   WWW.CVK.LV   WWW.CSB.GOV.LV