Ādažu novads

Simboli

Ādažu novads

Dome

Māris Sprindžuks
Domes priekšsēdētājs:
Māris Sprindžuks

Dzimšanas gads: 1971.
Izglītība:
1994. g. ‒ Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, agronoma diploms
1998. g. ‒ Kanzasas Universitāte (ASV), publiskās pārvaldes vadība
Darba vietas un amati:
SIA "Corporate & Public Management Group", valdes loceklis
Ievēlēts no: Latvijas Reģionu apvienība

2017. gada pašvaldību vēlēšanu rezultāti Ādažu novadā:
Latvijas Reģionu Apvienība 65,72% (10 deputātu vietas), Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" – "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" 3,09% (0), partija "Vienotība" 3,66% (0), Latvijas Zemnieku savienība" 9,75% (2), "Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija 6,23% (1), Latvijas Zaļā partija 10,35% (2).

Interešu grupas

Vidējās paaudzes deju kolektīvs "Sprigulis"

Vadītājs: Jānis Kalašinskis, koncertmeistare - Agnese Prokofjeva Tālrunis: 26177038 E-pasts: janisk@roadeks.lv Nodarbības: trešdienās no 19:30 līdz 22:00 Kultūras un radošās izglītības centrā.


Jauktais koris "Jumis"

Vadītāji: Laura Iesava, Rūdolfs Krēsliņš Tālrunis: 29352581 E-pasts: laura_iesava@inbox.lv Nodarbības: otrdienās no 19:30 līdz 22:00 Kultūras un radošās izglītības centrā


Jauniešu koris "Mundus"

Dibināts: 2009.gadā Vadītāja: Andra Blumberga Tālrunis: 29837898 E-pasts: abbandra@gmail.com, korismundus@gmail.com Domubiedri draugiem.lv: Koris Mundus Nodarbības: otrdienās un trešdienās no 18 līdz 21


Folkloras kopa "Saulgrieži"

Dibināta: 1996.gadā
Vadītāja: Dace Banka
Tālrunis: 67996874
E-pasts: dace.banka@inbox.lv
Nodarbības: sestdienās no 12 līdz 14


Jauktais vokālais ansamblis "Mēs tikāmies martā"

Dibināts: 2005.gadā
Vadītāji: Ivars Kraucis, Eva Pērkone
Tālrunis: 28351520
E-pasts: evaperkona@hotmail.com
Nodarbības: pirmdienās no 19:30 līdz 21:30 Kultūras un radošās izglītības centrā


Visi kolektīvi

Pašvaldība

Ādažu novada domes darbību vada 15 iedzīvotāju ievēlētie deputāti, un tās struktūrvienības izvietotas trijās ēkās: Gaujas ielā 33A darbojas un apmeklētājus pieņem administrācija, Kanceleja, Grāmatvedības un finanšu daļa, Juridiskā un nekustamā īpašuma daļa, Iepirkumu daļa, Saimniecības daļa, Bāriņtiesa, Dzimtsarakstu nodaļa un Iedzīvotāju uzskaites dienests, Būvvalde, Attīstības un informācijas daļa; Gaujas ielā 16 iedzīvotājus pieņem Lauku atbalsta dienesta pārstāvis; Gaujas ielā 13/15 izveidots Sociālais dienests.

www.adazi.lv

Ģeogrāfija

Teritorijas platība:
162,9 km2
Teritoriālās vienības:

Administratīvais centrs:
Ādažu ciems
Apdzīvotās vietas:

Kadaga, Baltezers, Garkalne, Stapriņi, Alderi, Atari, Āņi, Birznieki, Divezeri, Iļķene, Eimuri

Ādažu novads atrodas 25 kilometru attālumā no Rīgas centra, Pierīgas rajona ziemeļu daļā, un robežojas ar Garkalnes, Carnikavas, Saulkrastu, Sējas un Inčukalna novadiem un Vangažu pilsētu.

38,7 procentus novada teritorijas klāj meži, kuros izkaisīti neskaitāmi ezeri. Lielākie no tiem - Lielais un Mazais Baltezers, Dūņezers, Lilastes, Lieluika un Mazuikas ezers. Mazais Baltezers, kura platība 119 hektāri, ir dziļākais (dažviet pat līdz 10 metriem) Rīgas apkārtnē. Savukārt Lielā Baltezera sešas salas kopš 1924.gada ir apstiprinātas par dabas pieminekļiem, bet kopš 1977.gada - par botānisko liegumu, kurā aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju skaitā kā dabas liegums kopš 1999.gada ietilpst Lieluikas un Mazuikas ezeri, pie kuriem var atrast vairākas retas augu sugas. Kopš 2004.gada aizsargājamo ainavu apvidus iekļauts Eiropas Savienības nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju - "Natura 2000" - tīklā.

Caur Ādažu novadu vijas viena no Latvijas garākajām upēm – Gauja. Tuvāk Rīgas līcim uz Carnikavas pusi atrodas Litorīnas jūras (viena no tagadējās Baltijas jūras veidošanās stadijām) līdzenumi, kas zemākajās vietās pārpurvojušies, un tur izveidotas polderu sistēmas. Galvenā satiksme novadā notiek pa autoceļu Rīga - Ainaži, kas ir nozīmīgs autoceļa "VIA Baltica" posms.

Lielu daļu no Ādažu novada veido Ādažu poligona teritorija.

Vēsture

1945.gadā Ādažu pagastā izveidoja Ādažu, Berģu, Carnikavas un Garkalnes ciema padomes, bet 1949.gadā pagastu likvidēja. Ādažu ciems ietilpis Saulkrastu (1949.-1956.g.) un Rīgas (pēc 1956.gada) rajonos. 1954.gadā Ādažu ciemam pievienoja likvidēto Carnikavas ciemu, bet 1974.gadā likvidētā Mangaļu ciema kolhoza "Ādaži" platības, un daļu kopējās teritorijas pievienoja Berģu ciemam. 1977.gadā tam pievienoja arī daļu no likvidētā Berģu ciema un Garkalnes un Vangažu ciema teritorijām.

1990.gadā Ādažu ciemu reorganizēja par pagastu, un 1992.gadā no tā atdalīja jaunizveidotā Carnikavas pagasta teritoriju.

2006.gadā administratīvi teritoriālās reformas laikā Ādažu pagasts bez robežu maiņas pārtapa par Ādažu novadu.

Objekti

Dati, fakti, skaitļi

Dati, fakti un skaiļi par novadu

Noderīgi

112 –   operatīvais avārijas un glābšanas dienestu tālrunis (no mobilajiem un fiksētajiem tālruņiem) Valsts policijai, medicīniskajai palīdzībai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un gāzes avārijas dienesta darbiniekiem

113 -    Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (03 – tikai no fiksētajiem tālruņiem)

155 -    Gāzes avārijas dienests

80200404 -      elektrobojājumu/avāriju gadījumā (AS Latvenergo)

67997777 -      par citām avārijas situācijām (SIA Ādažu Namsaimnieks)

67221322 -      Valsts meža dienests

65025555 -      Valsts autoceļi, diennakts informācija par braukšanas apstākļiem (VAS Latvijas Valsts ceļi);

67113509 -      Centra reģiona Rīgas ceļu rajons, Ziemas dienesta informatīvais dežurants (AS Latvijas autoceļu uzturētājs)

67904896 -      Ādažu pašvaldības policija

E-pasts: dd@saulkrasti.vp.gov.lv

67997777, 112 vai 01 - SIA Ādažu glābšanas dienests

67996581 -      SIA Ādažu Ūdens

E-pasts: udensadazi@inbox.lv

67997703 -      Ādažu slimnīca

67997977 -      Ādažu Sociālais dienests 

Kaimiņi

AVOTI: WWW.ADAZI.LV    WWW.RPR.GOV.LV   WWW.CVK.LV   WWW.CSB.GOV.LV