09.01.2014 12:54

Jauns centralizētais eksāmens tiks ieviests pakāpeniski

Autors  Apriņķis.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Jauns centralizētais eksāmens tiks ieviests pakāpeniski arhīvs

Jauns obligātais centralizētais eksāmens, kuru 7. janvārī apstiprināja Ministru kabinets (MK), tiks ieviests pakāpeniski, veicot nepieciešamās izmaiņas normatīvajos aktos un eksaminācijas pilotēšanu.

Izglītības un zinātnes ministrijā pavēstīja, ka jaunā ierobežotās izvēles eksāmena fizikā vai ķīmijā pilotēšana notiks 2015./2016. mācību gadā. Skolēni, kuri kārtos piloteksāmenu, varēs izvēlēties, vai eksāmenā iegūto rezultātu atspoguļot vispārējās vidējās izglītības sertifikātā. Savukārt 2016./2017. mācību gadā 12. klašu absolventiem centralizētais eksāmens fizikā vai ķīmijā būs obligāts un tiks atspoguļots vispārējās vidējās izglītības sertifikātā.

Tas nozīmē, ka skolēni, kuri 2014. gada rudenī sāks mācības 10. klasē, būs pirmie, kas, absolvējot skolu, kārtos piecus obligātos eksāmenus, tostarp eksāmenu ķīmijā vai fizikā, vai dabaszinībās.

Skolēniem, kuri mācās vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programmās un vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientēta virziena programmās, būs jākārto eksāmens dabaszinībās, nevis ķīmijā vai fizikā, jo šajās programmās dabaszinības ir apvienotas vienā priekšmetā. Attiecīgais eksāmens aptvers šī apvienotā priekšmeta vielu.

Lai ieviestu šo jauno obligāto eksāmenu, ir nepieciešams arī veikt izmaiņas atsevišķos normatīvajos aktos.

Piektais obligātais, ierobežotas izvēles centralizētais eksāmens tika akceptēts 7. janvāra MK sēdē, izskatot Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.–2020. gadiem. Pamatnostādnes vēl tiks apstiprinātas arī Saeimā. Pēc pamatnostādņu apstiprināšanas Saeimā IZM iesniegs Ministru kabinetā rīcības plānu, paredzot detalizētus pamatnostādņu ietvaros īstenojamos pasākumus, to īstenošanai nepieciešamo finansējumu un finanšu aprēķinus.

Lai veicinātu pamatskolēnu un vidusskolēnu interesi un izpratni par eksaktajiem priekšmetiem, nākamajā Eiropas Savienības fondu plānošanas periodā IZM ir paredzējusi 162,81 miljonus eiro skolu infrastruktūras modernizācijai, tostarp dabaszinību kabinetu labiekārtošanai skolās, kuras nesaņēma finansējumu šim mērķim iepriekšējā plānošanas periodā. Tāpat tiks nodrošināts finansējums 15,23 miljonu eiro apmērā atbalstam pedagogiem, tostarp kompetences pilnveidei dabaszinātņu jomās un arī karjeras izvēles pasākumu īstenošanai skolēniem vispārējās profesionālās izglītības iestādēs 23,08 miljonu eiro apmērā.

Iepriekš:

Vidusskolās plāno ieviest izvēles eksāmenu fizikā vai ķīmijā