07.01.2014 15:53

Vidusskolās plāno ieviest izvēles eksāmenu fizikā vai ķīmijā

Autors  Apriņķis.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)

Valdība otrdien atbalstīja arī izglītības un zinātnes ministra Vjačeslava Dombrovska un ekonomikas ministra Daniela Pavļuta priekšlikumu ieviest piekto izvēles centralizēto eksāmenu fizikā vai ķīmijā.

Paredzēts, ka, sākot ar 2015./2016. mācību gadu, skolēniem, beidzot vispārējās izglītības iestādi, būs jākārto pieci centralizētie eksāmeni – latviešu valodā, matemātikā, svešvalodā, eksāmens izvēles mācību priekšmetā un izvēles eksāmens ķīmijā vai fizikā.

"Protams, būtu aplami domāt, ka obligāto eksāmenu ieviešana ķīmijā vai fizikā pilnībā atrisinās tautsaimniecībā pastāvošās problēmas, īpaši attiecībā uz esošo un prognozējamo kvalificēta darbaspēka trūkumu ar dabaszinātnēm saistītajās nozarēs. Tāpēc problēmas jāturpina risināt kompleksi, nodrošinot kvalitatīvu izglītību dabaszinātņu skolotājiem, radot arī apstākļus jaunu skolotāju ienākšanai skolās, kā arī nodrošinot pienācīgu materiāltehnisko bāzi skolās visā Latvijā. Nepieciešams arī popularizēt un veicināt skolēnu interesi par dabaszinātnēm jau agrīnā vecuma," norāda izglītības un zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis.

Ministrs norāda, ka Ministru kabinetā apstiprināta IZM izstrādātā Viedās specializācijas stratēģija, kurā kā valsts attīstības specializācijas jomas ir noteiktas bioekonomika, biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, viedā enerģētika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas.

"Ja gribam, lai Latvijas uzņēmumi savu attīstību var veidot ar mūsu pašu darba rokām, nevis ar ievestu darbaspēku, un ekonomika kopumā kļūst bagātāka, ir jābūt arī izmaiņām izglītības sistēmā," norāda ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts. "Obligāts eksāmens ķīmijā vai fizikā varbūt nenozīmē, ka mums būs vairāk inženieru vai ķīmiķu, bet mums noteikti būs vairāk vidusskolu beidzēju, kuru zināšanas šajās jomās būs labākas, un viņi, ja vien vēlēsies, varēs sevi attīstīt un pierādīt šajās jomās."

Kā vienu no skolēnu mācību sasniegumu mērījumiem IZM Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam paredz valsts diagnosticējošos pārbaudījumus 8., 9., 10. un 11. klasē – matemātikā, fizikā, ķīmijā, bioloģijā un dabaszinībās. Šāda pieeja veidotu skolēnos izpratni par attiecīgo jomu, motivējot mācīties.