Mālpils novads

Simboli

Mālpils novads

Dome

Solvita Strausa
Domes priekšsēdētājs:
Solvita Strausa

Dzimšanas gads: 1958.
Izglītība: Rīgas Politehniskais institūts, inženieris celtnieks, siltumtehniķa specialitāte (1984).
Darbavieta: SIA "EMU Skulte" īpašniece, galvenā grāmatvede.
Ievēlēta no: vēlētāju apvienība "Vienoti Mālpilij!".

2017. gada pašvaldību vēlēšanu rezultāti Mālpils novadā:
Vēlētāju apvienība "Vienoti Mālpilij!" 56,53% (5 deputātu vietas), "Mēs Mālpilij" 17,53% (2), "Mūsu Mālpils" 23,14% (2).

Interešu grupas

Mālpils jauktais koris

Vadītāji: Sanita un Juris Vītumi
Tālrunis: 29373342, 29469789


Jauniešu deju kopa "Māra"

Dibināts: 1992.gadā
Vadītāja: Maija Orlova
Tālrunis: 26519663
Nodarbības un mēģinājumi: piektdienās 21:00 un sestdienās 10:00 Mālpils kultūras centrā


Vidējās paaudzes deju kopa "Sidgunda"

Dibināta: 1984.gadā
Vadītāja: Māra Gaile-Dišereite
Tālrunis: 26335434
Nodarbības un mēģinājumi: pirmdienās un trešdienās 20:00 Mālpils kultūras centrā


Vidējās paaudzes deju kopa "Kniediņš"

Vadītāja: Julijana Butkeviča
Tālrunis: 26261870
Nodarbības un mēģinājumi: svētdienās 18:00 Mālpils kultūras centrā


Tautas lietišķās mākslas studija "Urga"

Vadītāja: Ingūna Sīmansone
Tālrunis: 26686676
Nodarbības: trešdienās 16:00 Mālpils kultūras centra 119.telpā


Visi kolektīvi

Pašvaldība

1963.gadā Mālpils pagasta teritorijai tika pievienots Sidgundas pagasts.

Pēc Latvijas brīvvalsts statusa atgūšanas Mālpils pagasta padomes un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas apstiprinātajā teritorijas plānojumā plānota intensīva individuālā apbūve, ar pašvaldības aktivitātēm un privātkapitāla piesaisti paredzot būtiski palielināt iedzīvotāju skaitu. 2005.gadā Mālpils pagasta padome pieņēma lēmumu par mājokļu programmas izstrādi pagasta teritorijā, kā arī vēlāk uzņēmās brīvprātīgo funkciju – mājokļu programmas realizāciju.

Tāpat arī 2006.gadā apstiprinātie Mālpils pagasta teritorijas plānojuma grozījumi (2006.-2018.gadam) paredz vērienīgas apbūves teritorijas un intensīvu individuālo apbūvi Mālpilī un citos novada ciemos.

www.malpils.lv

Ģeogrāfija

Teritorijas platība:
220,91 km² km2
Teritoriālās vienības:
Mālpils, Upmalas ciems, Bukas ciems, Sidgundas ciems, Vites ciems
Administratīvais centrs:
Mālpils
Apdzīvotās vietas:

Upmalas, Bukas, Sidgundas un Vites ciemi

Mālpils novads robežojas ar Cēsu, Siguldas, Ogres un Ropažu novadiem.

Novada dienvidu daļu šķērso dzelzceļa līnija Rīga–Ērgļi ar Kārdes un Sidgundas stacijām pagasta teritorijā, bet virzienā no ziemeļiem uz dienvidiem pagasta teritoriju pārdala autoceļš Inciems–Ķegums, savukārt no rietumiem uz austrumiem - autoceļš Garkalne–Alauksts.

Novadu šķērso upes Suda un Mergupe. Satekot kopā pie Sidgundas, tās veido sākumu Lielajai Juglai.

 

Mālpils novada teritorija aizņem 22 093 ha lielu platību, no kuriem: 11 404 ha ir meži, 8868 ha – lauksaimniecībā izmantojamā zeme, bet 1831 ha – nelauksaimnieciskā zeme. Pagasta ziemeļaustrumu daļā atrodas būvmateriālu rūpniecībā izmantojamas ģipšakmens iegulas, kā arī ir vairākas kūdras atradnes.

Vēsture

Vārds Mālpils radies no agrākā nosaukuma Lemburga, kas visdrīzāk ir lībiešu izcelsmes vārds: lembit - virsaitis, urga – upe. Tāpat šāds saliktenis ir iespējams arī vācu valodā: lehm - māls, burg - pils vai cietoksnis, tādējādi varētu būt radies vāciešu tulkotais nosaukums – Mālu pils, Mālpils. Tautā Mālpils dēvēta arī par Mārpili, kam pamatā ir teika par meitenes Māras iemūrēšanu baznīcas sienā.

 

12.gadsimtā Mālpils novada teritorija galvenokārt bija lībiešu apdzīvota.

13.gs. Mālpili iekļāva Livonijas ordeņvalstī.

1386.gadā Mergupes krastā uzcēla nelielu Ordeņa pili, kas tika sagrauta poļu- zviedru karā 1626.gadā.

 

16. un 17.gs. Mālpils tagadējā teritorijā bijušas vairākas muižas: Mālpils (Lemburg), Vite (Vittenhof), Vibrokas (Suddenhof), Buku (Suddenbach), Kniediņu (Kaltenbrunn), Dravantas (Drevenhof), Mūru (Muremoise), Žiburtu (Sieburt), Pūlaku (Adamshof), Rikteres (Siggund).

 

Mālpils centra veidošanās sākumi meklējami ap 1760.gadu, kad tika uzcelta Mālpils muižas kungu māja un uzsākta muižas apbūve.

 

1963.gadā Mālpils pagasta teritorijai tika pievienots Sidgundas pagasts.

Objekti

Noderīgi

112 – operatīvais avārijas un glābšanas dienestu tālrunis (no mobilajiem un fiksētajiem tālruņiem) Valsts policijai, medicīniskajai palīdzībai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un gāzes avārijas dienesta darbiniekiem
113 - Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (03 – tikai no fiksētajiem tālruņiem)
155 - Gāzes avārijas dienests
80200404 - elektrobojājumu/avāriju gadījumā (AS Latvenergo)
67997777 - par citām avārijas situācijām (SIA Norma K), e-pasts: normak@apollo.lv
29735810, 26463595 - Elektrodienests
26450752 - Siltumdienests
67925775 - avāriju pieteikšana katlu mājā (visu diennakti)
28358840 - Ūdens un kanalizācijas dienests
28358840, 27055582 - asenizācijas mucas pieteikšana
22302121 - Labiekārtošanas un ceļu dienests
26251062, 67925154 - kapu pakalpojumi
67221322 - Valsts meža dienests
65025555 - valsts autoceļi, diennakts informācija par braukšanas apstākļiem (VAS Latvijas Valsts ceļi);
67113509 - Centra reģiona Rīgas ceļu rajons, Ziemas dienesta informatīvais dežurants (AS Latvijas autoceļu uzturētājs)
67970899, 67925271, 28357022 - Mālpils pašvaldības policija, e-pasts: policija@malpils.lv
67185874 - Mālpils Sociālais dienests
67970897 - E-pasts: olga.sac@inbox.lv, baiba@malpils.lv

Kaimiņi

AVOTI: WWW.MALPILS.LV   WWW.RPR.GOV.LV   WWW.CVK.LV   WWW.CSB.GOV.LV