Mālpils novadsSenioru vokālais ansamblis "Rezēdas"

Vadītāja: Ināra Daukste         
Tālrunis: 29373342
Nodarbības un mēģinājumi: otrdienās 13:00 Mālpils kultūras centra 321.telpā


Vecmāmiņu klubiņš "Rezēdas"

Tālrunis: 67925339
Nodarbības: katra mēneša otrajā trešdienā 13:00 Mālpils kultūras centrā


Amatierteātris

Dibināts: 2004.gadā
Vadītāja: Liene Cimža
Tālrunis: 29384354
Nodarbības un mēģinājumi: ceturtdienās 19:00 Mālpils kultūras centra 305.telpā


Pirmskolas bērnu vokālais ansamblis

Vadītāja: Ināra Daukste
Tālrunis: 29373342
Nodarbības un mēģinājumi: trešdienās 18:00 Mālpils kultūras centra 313.telpā


Ansamblis "Sidgundas sievas"

Vadītāja: Ārija Aņēna
Tālrunis: 26014705


Folkloras kopa "Mālis"

Vadītājs: Andris Kapusts
Tālrunis: 26063277
Nodarbības un mēģinājumi: trešdienās 18:30 Mālpils kultūras centra 305.telpā


Sekstets

Vadītāja: Sanita Vītuma
Tālrunis: 29373342


Līnijdejas

Vadītāja: Dzintra Rozīte
Tālrunis: 29299585
Nodarbības un mēģinājumi: pirmdienās 19:00 Mālpils kultūras centra deju zālē


Vingrošana dāmām

Vadītāja: Ilze Ieviņa
Nodarbības: otrdienās un piektdienās 17:30-18:30 Mālpils kultūras centra 305.telpā


Keramikas studija "Māl-pils"

Vadītāja: Guna Petrevica
Tālrunis: 26694851
Nodarbības: pirmdienās 14:00 un ceturtdienās 15:00 Mālpils kultūras centra 120.telpā


Mākslas studija vidusskolēniem un pieaugušajiem

Vadītāja: Māra Ārente
Tālrunis: 26557299
Nodarbības: otrdienās un trešdienās 18:30 Mālpils kultūras centra 325.telpā