26. jūnijā Apvienoto nāciju Cilvēktiesību padomē notika vēsturisks balsojums, kurā tika pieņemta rezolūcija par ģimenes aizstāvību.

20. gadu sākumā boļševiki Maskavā iedibina laboratoriju-bērnunamu, kas sākotnēji paredzēts augsta ranga boļševiku bērniem. Galvenā ideja šeit – audzināt "jaunus cilvēkus".

28.01.2013 09:19

Dusmas un neglītums

Grāmatu apskats. "Feminism: The Ugly Truth". By: Mike Buchanan. LPS publishing. ISBN 9780956641694. 400 lpp.

Mediju eksperts Dr. Ted Baehr un leģendārais mūziķis Pat Boone savā grāmatā "Kultūrgudra ģimene. Kristīgo vērtību aizstāvība masu mediju pasaulē" aicina ļaudis aizsargāt savus bērnus no mūsdienu ASV kultūras toksiskā iespaida.

"Atvērtās sabiedrības" ideoloģijas aktīvā pravietotāja Iveta Kažoka beidzot pamanījusi "pasākumus, kuru ietvaros tiek aizstāvētas, maigi sakot, nu ļoti konservatīvas vērtības" un par to raksta savā blogā Sorosa finansētajā portālā Politika.lv.

Zviedrijā noris ģimenes institūcijas krīze. Tas ir rezultāts sociāldemokrātu ilgtermiņa politikai, kuras mērķis bija iegūt pilnīgu kontroli pār sabiedrību.

Pētījumi apstiprina: māte daba ir par dzimstību un pret tās ierobežošanu.

"Frankfurter Allgemeine Zeitung" intervijas atreferējums.

Ungārijas jaunās konstitūcijas visautoritārākie aspekti šķiet ļoti liberāli salīdzinājumā ar «diskriminācijas novēršanas» likumiem daudzās Rietumvalstīs.