27. martā ar dažādiem pasākumiem visā Latvijā Starptautisko Teātra dienu atzīmē gan profesionālie gan arī amatieru teātri, un pirmo gadu to darīja arī paši mazākie Babītes iedzīvotāji.

Marta vidū vairāki Babītes novada iedzīvotāji pulcējās Sporta un kultūras centra aerobikas zālē Spuņciemā, lai satiktos ar kundzi, kura tautā tiek dēvēta par sievieti-fenomenu.

Marta vidū zelta kāzas Babītes novada Dzimtsarakstu nodaļā svinēja Vija un Jānis Mackeviči.

Lai sniegtu atbildes, kā labāk atrisināt kādu juridisku jautājumu, bezmaksas konsultācijas Babītes novada sociālā dienesta klientiem sniegs vairāki juristi.

Babītes novada pirmsskolas izglītības iestādes "Saimīte" mūzikas skolotāja Vineta Vītola izdevusi grāmatu "Dziesmas, rotaļas, dejas bērniem". Tai pievienots CD ar bērnu iedziedātām dziesmām.