19.03.2012 17:00

Arī pie mums var parakstīt atbalsta vēstuli Ungārijai

Autors  Apriņķis.lv
Novērtēt šo ziņu
(10 balsojumi)
Latvijas sabiedrības pārstāvju atklātā vēstule adresēta «ungāru tautai,  Ungārijas Parlamentam un visiem labas gribas cilvēkiem». Latvijas sabiedrības pārstāvju atklātā vēstule adresēta «ungāru tautai, Ungārijas Parlamentam un visiem labas gribas cilvēkiem». Krišjānis Grantiņš

Paust atbalstu Ungārijas jaunajai konstitūcijai, parakstot ungāriem adresētu vēstījumu, tagad var arī Latvijā.

Kopš gada sākuma, kad spēkā stājās Ungārijas jaunā konstitūcija, šīs Centrāleiropas valsts valdībai jāuzklausa Eiropas Komisijas bažas par Nacionālās bankas, tiesu varas un datu aizsardzības iestādes neatkarību. Pamatlikuma aizstāvji savukārt uzsver konstitūcijā iestrādāto nacionāli kristīgo pamatvērtību nozīmīgumu. Kritiķi un atbalstītāji viedokli pauž ne vien pašā Ungārijā. Parakstus ungāriem adresētai atbalsta vēstulei neilgi pēc gadu mijas sāka vākt lietuvieši. Tagad paust solidaritāti jaunās konstitūcijas atbalstītājiem var arī Latvijā, parakstot «Apvienības Ungārijas atbalstam» vēstuli.

Pašlaik Latvijā savākto parakstu skaits tuvojas simtam.

Paust atbalstu Ungārijas jaunajai konstitūcijai var, izdrukājot šai publikācijai pievienoto veidlapu, parakstoties tajā un lapu atnesot uz portāla «Apriņķis.lv» un laikraksta «Rīgas Apriņķa Avīze» redakcijas ēkas pirmo stāvu (dežuranta telpā) Rīgā, Lāčplēša ielā 24 darbdienās no pulksten 7 līdz 11 vai no pulksten 17 līdz 20.30. Papildu informācija iegūstama redakcijā piektajā stāvā vai pa tālruni 67227080.

Parakstu lapas pieņem arī Latvijas Kristīgajā radio Rīgā, Lāčplēša ielā 37.

Ungārijas jaunās konstitūcijas atbalsta akcijas organizatoru domubiedru kopā ietilpst laikraksts «Rīgas Apriņķa Avīze», Jāņa Čakstes Demokrātijas un ilgtspējīgas attīstības biedrība, RLB Nacionālās identitātes komisija, Latviešu juristu apvienība, Latvijas Ordeņu brālība, Biedrība «Asociācija Ģimene», fonds «Moral Revolution», Latvijas Poļu biedrība, Žurnāls «Latvijas Tirgotājs», Latvijas Patērētāju Tiesību aizgādniecības savienība, Latvijas Tirgotāju kamera, portāls "Apriņķis.lv", portāls "Ogrenet.lv", laikraksts "Ogres Vēstis Visiem", portāls "Tautasforums.lv", laikraksts «Svētdienas Rīts», Neatkarīgā policistu arodbiedrība, Informācijas tehnoloģiju speciālistu arodbiedrība, Vides aizsardzības klubs, Latvijas Kristīgais radio, Kredītņēmēju Tiesību Aizsardzības Aģentūra.

Latvijas sabiedrības pārstāvju atklāta vēstule ungāru tautai, Ungārijas Parlamentam un visiem labas gribas cilvēkiem

Latviešu un ungāru tautu vēsturiskā saskarsme nav liela. Tomēr mūs vieno patiesā Eiropas kopīgā vērtība – kristietība, kas gadsimtu garumā ir sekmējusi mūsu tautu savdabības izveidošanos un saglabāšanu, pielāgojoties vēsturiski mainīgajai videi. Šodien mūs vieno vēlme saglabāt savu tautu arī nākamajām paaudzēm, neļaujot tai izšķīst kosmopolītisma ideju cildinātā kopējā katlā.

Eiropas masu saziņas līdzekļu izplatītā kritika jaunajai Ungārijas konstitūcijai rosināja mūsu interesi par šo dokumentu, lai noskaidrotu, kas tad tajā apdraud demokrātiju, cilvēktiesības un citas „Eiropas kopējās vērtības". Iepazīstoties ar Ungārijas pamatlikumu, esam nākuši pie secinājuma, ka pret Ungāriju vērstie uzbrukumi ir bez pamata, un Ungārijas pamatlikums apdraud neko citu, kā tikai noteiktu spēku vēlmi redzēt Eiropas iedzīvotājus kā pakļāvīgu un viegli ietekmējamu masu bez tautības un bez izpratnes par patiesām vērtībām – Dievu, ģimeni, tautu, dabu un darbu.

Mēs, Latvijas sabiedrības pārstāvji, apliecinām, ka arī mums ir tuvas Ungārijas pamatlikumā minētās pamatvērtības un mēs tās vēlētos redzēt arī Latvijas Satversmē. Uzbrukumus Ungārijai mēs vērtējam kā vēlmi apspiest nacionālo valstu tiesības noteikt pašiem savu likteni, kā vēlmi iebiedēt arī citu valstu iedzīvotājus, liekot tiem saprast, ka tāda valdība, kas savas valsts iedzīvotāju intereses mēģinātu stādīt augstāk par starptautiskā finanšu kapitāla interesēm, ārēju spēku ietekmē tiks apdraudēta un gāzta, izmantojot tam formālus iemeslus.

Novēlam ungāru tautai un Ungārijas valdībai spēku izturēt pret viņiem vērsto spiedienu, saglabāt un attīstīt Ungāriju kā ungāru tautas mājvietu. Novēlam cilvēkiem Latvijā un citur pasaulē izvērtēt un izprast patiesās vērtības, un neļaut tās aizstāt ar plaši sludinātajām pseidovērtībām.

Dievs, svētī Ungāriju! Dievs, svētī Latviju!

Latvijā, 2012. gada martā