07.08.2018 10:22

Ķekavas novadā septiņos gados skolēnu skaits palielinājies uz pusi

Autors  Apriņķis.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Baložu vidusskola Baložu vidusskola arhīvs

Ķekavas novada pašvaldības Izglītības infrastruktūras attīstības stratēģiskajā rīcības plānā noteikti vairāki attīstības virzieni, lai mazinātu esošo izglītības iestāžu lielo noslogojumu, piemēram, jaunas skolas un bērnudārza būvniecība, piebūvju izbūve pie esošajām abām vidusskolām, kā arī sporta stadionu izveide.

Analizējot iedzīvotāju, tostarp, bērnu skaita dinamiku un infrastruktūras pieejamību, lai bērniem nodrošinātu iespēju mācīties novada izglītības iestādēs, Ķekavas novada pašvaldība aktualizējusi rīcības plānu nākamajiem gadiem – līdz 2021. gadam, vēsta novada domes Sabiedrisko attiecību daļa.

Iedzīvotāju pieaugums Ķekavas novadā pamatā balstās uz jaunu ģimeņu ienākšanu, kuriem jau ir viens vai vairāki bērni, vai arī kuriem bērni dzimst jau pēc pārcelšanās uz Ķekavas novadu. Deklarēto iedzīvotāju skaits Ķekavas novadā 2018. gada 1. jūnijā bija 24 124 iedzīvotāji, no kuriem 67% dzīvo Ķekavas pagastā, 28% – Baložu pilsētā un 5% – Daugmales pagastā. Ceturtā daļa jeb 25 % no kopējā iedzīvotāju skaita ir bērni vecumā līdz 18 gadiem.

Pieaugot iedzīvotāju skaitam, pieaug arī izglītojamo skaita dinamika Ķekavas novada izglītības iestādēs. Piemēram, septiņu gadu laikā skolēnu skaits novada skolās palielinājies par 48%. Straujais bērnu skaita pieaugums un tiem nepieciešamais Izglītības likumā noteikto pakalpojumu nodrošinājums, nozīmē arī vajadzību attīstīt infrastruktūru izglītības procesa nodrošināšanai un aktualizēt attīstības plānošanas dokumentus un rīcības plānus atbilstoši realitātei.

Atbilstoši rīcības plānam, Ķekavas novada izglītības infrastruktūras galvenie attīstības virzieni ir:

- palielināt esošo divu vidusskolu kapacitāti – uzbūvējot piebūvi pie Ķekavas vidusskolas (paredzēta līdz 300 audzēkņiem) un pie Baložu vidusskolas (ar 280 vietām);
- uzbūvēt jaunu skolu Katlakalna vai Rāmavas teritorijā līdz 500 vietām, paredzot arī atsevišķu ēkas bloku pirmsskolas grupām līdz 200 bērniem;
- izveidot jaunas pirmsskolas grupas pie esošām izglītības iestādēm Ķekavā, tādējādi nodrošinot papildu vietas līdz 150 bērniem, kā arī paplašināt sadarbību ar privātajām izglītības iestādēm, deleģējot pirmsskolas izglītību pakalpojumu;
- pārbūvēt Daugmales pamatskolas klašu telpas 500 m2 platībā, lai tās atbilstu jaunajām izglītības iestāžu telpu higiēnas prasībām (stāsies spēkā 2020. gadā), kā arī pie skolas izveidot sporta laukumu;
- izbūvēt Ķekavas vidusskolas stadionu ar futbola laukumu, skrejceļiem un tribīnēm pie Ķekavas sporta kluba.

Jau šobrīd notiek darbi pie Baložu vidusskolas piebūves būvprojekta ekspertīzes un publiskā iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas par piebūves būvniecību. Šo projektu plānots īstenot līdz 2020. gada beigām, un tā kopējais finansējums, pēc esošām aplēsēm, sasniegtu vairāk nekā 9 miljonus eiro. Precīzas būvniecības izmaksas būs zināmas pēc iepirkuma rezultātiem. Šo projektu līdzfinansē arī Eiropas reģionālās attīstības fonds, atvēlot 3,2 miljonus eiro, un valsts, piešķirot dotāciju pašvaldībai 84 000 eiro apmērā.

Jau ziņots, ka Ķekavas novada dome nolēmusi izsludināt konkursu zemesgabala iegādei jaunas skolas būvniecībai Katlakalnā vai Rāmavas ciema teritorijā. Skola 500 bērniem aizņemtu aptuveni 2,5 hektārus, astoņas pirmsskolas grupas ar 200 bērniem – vienu hektāru, bet kopīgajam sporta laukuma izbūvei būtu nepieciešams atvēlēt platību līdz vienam hektāram.

Tāpat Ķekavas novada dome uzdevusi organizēt iepirkuma procedūru, izstrādājot tehnisko specifikāciju, un izsludināt konkursu par moduļu tipa būves projektēšanu un būvniecību pie Ķekavas vidusskolas. Līdz ar piebūves izveidi mācību procesu varētu nodrošināt vēl papildu 250-300 skolēniem.

Pašvaldība atgādina, ka saskaņā ar Ķekavas novada izglītības infrastruktūras attīstības stratēģiskā rīcības plānu 2015.-2018. gadam Ķekavā tika uzbūvēta jaunā Ķekavas sākumskola ar sporta zāli un baseinu vairāk nekā 500 bērniem, bet Baložos bērnudārzam "Avotiņš" piebūvēta moderna moduļu tipa piebūve, nodrošinot papildus vietas 96 izglītojamajiem.