27.07.2018 10:01

Ķekavas novada pašvaldībā tiks izveidotas piecas nozaru pārvaldes

Autors  Apriņķis.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Ķekavas novada pašvaldībā tiks izveidotas piecas nozaru pārvaldes arhīvs

Lai nodrošinātu mūsdienu prasībām atbilstošu klientu kvalitatīvu apkalpošanu un vienotu, pārdomātu plānošanu, Ķekavas novada dome atbalstīja ieceri ar šī gada 1. novembri izveidot piecas nozaru pārvaldes.

Minētās izmaiņas apstiprinātas 26. jūlijā domes sēdē, pieņemot jauno Ķekavas novada pašvaldības iestādes "Centrālā administrācija "Ķekavas novada pašvaldība"" nolikumu, kas iepriekš jau tika plaši izskatīts vairākās domes komiteju sēdēs.

Kā skaidro pašvaldībā, izvērtējot esošo situāciju, problēmas un iespējamos risinājumus tam, kā varētu sasniegt izvirzīto mērķi – līdz 2020. gada beigām izveidot uz labas pārvaldības principiem balstītu pašvaldības administrācijas organizāciju, tika nolemts veikt pašvaldības organizācijā strukturālas pārmaiņas, izveidojot piecas nozaru pārvaldes: Administratīvo pārvaldi, Attīstības un būvniecības pārvaldi, Izglītības, kultūras un sporta pārvaldi, Īpašumu pārvaldi un Finanšu pārvaldi.

Šīs pārvaldes balstās uz trim vienojošiem principiem – radniecīgiem pakalpojumiem, kopīgiem darba uzdevumiem, racionālu dokumentu aprites un informācijas plūsmas nodrošināšanu.

"Jaunā pašvaldības struktūra nodrošinās vienotu un pārdomātu plānošanu, tostarp, finanšu un citu resursu efektīvāku izmantošanu. Līdz ar pārmaiņām visai pašvaldībai būs saistošs vienots klientu apkalpošanas standarts un veicinās ciešāku radniecisko nozaru sadarbības kultūras iedzīvināšanu ikdienā, padarot darba jautājumu risināšanu efektīvāku," paudusi Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire. "Izveidojot pārvaldes, kā būtisku ieguvumu redzu to, ka tiks noteikta centralizēta atbildība par pakalpojumu vienas pārvaldes ietvaros."

Pārvaldes būs atbildīgas par pakalpojumiem, kas ir sagrupēti saprotami un atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām. Vienota pieeja pakalpojumu sniegšanas procesa izveidei samazinās administratīvo slogu ne tikai pašvaldības klientiem, bet arī darbiniekiem, piemēram, samazināsies lieko un dublējošo darbības skaits, saīsināsies laiks gaidot informāciju vai lēmumu. Iedzīvotājiem ar pašvaldību būs vieglāk un vienkāršāk komunicēt, lai pieprasītu un saņemtu vajadzīgo pakalpojumu vienas atbildīgās pārvaldes ietvaros. Arī sūdzību un ierosinājumu izskatīšana notiks ātrāk, nodrošinot pārvaldes darba nepārtrauktu uzlabošanu.

Jaunizveidotās pārvaldes jeb "jumta organizācijas" nodrošinās atbildību par uzticēto jomu, ieviešot vienotu metodiku un pieeju darba organizācijā, resursu plānošanā, problēmu risināšanā un efektīvu un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu pašvaldības klientiem. Tāpat Administratīvā pārvalde nodrošinās iekšējos pakalpojumus un izstrādās vienotu un visai organizācijai saistošu politiku darbības atbalsta jomām (piemēram, informācijas tehnoloģiju, personāla vadības jomām utt.).