10.07.2018 14:36

Ķekavas novada pašvaldība ievieš izmaiņas ērtākai klientu apkalpošanai

Autors  Apriņķis.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Ķekavas novada pašvaldība ievieš izmaiņas ērtākai klientu apkalpošanai publicitātes

Ķekavas novada pašvaldība aktīvi turpina uzņemto kursu, lai izveidotu uz klientu orientētu pašvaldības darbu, kā arī nodrošinātu vienotu un pārdomātu plānošanu, ieviešot gan modernus informācijas tehnoloģiju (IT) risinājumus pakalpojumu saņemšanā, gan strukturālas izmaiņas pašā organizācijā.

"Mūsdienās sīvās konkurences apstākļos ne tikai uzņēmumiem jādomā par saviem klientiem, bet arī publiskām pārvaldes organizācijām, kādas ir pašvaldības. Mums ir svarīgi, lai novada iedzīvotājiem būtu ērti saņemt pašvaldības sniegtos pakalpojumus un viņi tiktu apkalpoti atbilstoši labas pārvaldības principiem. Klientu apkalpošanai ir jāiet laikam līdzi, un tāpēc pašvaldība šogad jau ir ieviesusi pirmos jaunos risinājumus ērtākai pakalpojumu saņemšanai," uzsver Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire.

Lai iedzīvotājiem būtu ērtāk saņemt pakalpojumus, pašvaldībā ieviesta elektroniskā rindu vadības sistēma. Līdz ar to apmeklētājiem, ierodoties pašvaldībā, ir jāpaņem kārtas numurs, iesniedzot vai saņemot dokumentus vai konsultējoties ar pašvaldības speciālistiem klientu apkalpošanas centros un būvvaldē un saņemot pakalpojumus, kas saistīti ar nekustamo īpašumu – piemēram, adrešu piešķiršanu, zemes nomas līgumiem, atsavināšanu un nekustamā īpašuma nodokļa aprēķināšanu, informē Ķekavas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļā.

Jaunā sistēma ne tikai padara ērtāku klientu apkalpošanu un samazina laiku, ko apmeklētāji pavada, gaidot rindās, bet arī ļauj pašvaldībai apkopot statistiku par sniegto pakalpojumu daudzumu, laiku un noslodzi, lai, to analizējot, pašvaldība varētu pilnveidot savu darbu. Nākotnē šo sistēmu plānots veidot kā e-pakalpojumu, nodrošinot apmeklētājiem iespēju iepriekš pieteikties pakalpojumu saņemšanai novada mājaslapā.

Lai saudzētu dabu un varētu plānot savu laiku, jau šobrīd ikviens novada iedzīvotājs savā viedtālrunī var lejupielādēt mobilo lietotni "InOut", kas ļauj attālināti saņemt kārtas numuru un jau iepriekš uzzināt, kāds varētu būt aptuvenais gaidīšanas laiks un kādā ātrumā virzās rinda. Izmantojot mobilo lietotni, tālrunī var saņemt informāciju brīdī, kad pienākusi rinda klientiem divus numurus iepriekš, tādējādi ļaujot apmeklētājiem gaidīšanas laiku līdz pakalpojuma saņemšanai izmantot lietderīgi. Mobilā lietotne "InOut" ir pieejama "Android" un "iPhone" viedtālruņiem.

Tāpat, lai samazinātu garās rindas pie būvvaldes, apmeklētāju ērtībām pagarināts būvvaldes pieņemšanas laiks, kā arī klientu apkalpošanas centrā ir pieejams būvvaldes konsultants, norāda pašvaldības pārstāvji.

Papildus jau esošiem saziņas veidiem ar pašvaldību tiek plānots ieviest vienotu četru ciparu tālruni. Apzinot telekomunikāciju uzņēmumu sniegtos pakalpojumus un iespējas, šobrīd pašvaldības speciālisti definē tehniskās prasības šim pakalpojumam. Šāds vienots tālrunis būs vieglāk iegaumējams, lai sazinātos ar pašvaldību un uzzinātu nepieciešamo informāciju.

Paralēli darbam pie moderno IT risinājumu ieviešanas klientu kvalitatīvā apkalpošanā pašvaldība strādā arī pie pārmaiņām organizācijas struktūrā, lai to rezultātā panāktu vienas pieturas aģentūras principu konkrētajā nozarē un iedzīvotājiem būtu saprotams, vienkāršs, efektīvs un caurskatāms pakalpojumu saņemšanas process, skaidro Sabiedrisko attiecību daļā.

Lai līdz 2020. gada beigām izveidotu uz labas pārvaldības principiem balstītu pašvaldības administrācijas organizāciju, pašvaldība plāno arī strukturālas pārmaiņas, izveidojot piecas nozaru pārvaldes. Pārvaldes būs atbildīgas par pakalpojumiem, kas ir sagrupēti saprotami un atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām. Vienota pieeja pakalpojumu sniegšanas procesa izveidei samazinās administratīvo slogu ne tikai pašvaldības klientiem, bet arī pašiem darbiniekiem (piemēram, samazināsies lieko darbību skaits, saīsināsies laiks, gaidot informāciju vai lēmumu, veidosies finanšu ietaupījums).

Iedzīvotājiem ar pašvaldību būs vieglāk un vienkāršāk komunicēt, lai pieprasītu un saņemtu vajadzīgo pakalpojumu vienas atbildīgās pārvaldes ietvaros. Arī sūdzību un ierosinājumu izskatīšana notiks ātrāk, nodrošinot pārvaldes darba nepārtrauktu uzlabošanu, vēsta Sabiedrisko attiecību daļā.

"Jaunā pašvaldības struktūra nodrošinās vienotu un pārdomātu plānošanu, tostarp finanšu un citu resursu efektīvāku izmantošanu. Līdz ar pārmaiņām visai pašvaldībai būs saistošs vienots klientu apkalpošanas standarts un veicinās ciešāku radniecisko nozaru sadarbības kultūras iedzīvināšanu ikdienā, padarot darba jautājumu risināšanu efektīvāku. Izveidojot pārvaldes, kā būtisku ieguvumu redzu to, ka tiks noteikta centralizēta atbildība par pakalpojumu vienas pārvaldes ietvaros," uzsver V. Baire.

Lai iesākto pārmaiņu ceļu turpinātu, šobrīd jautājums par strukturālās izmaiņām organizācijā tiek diskutēts Ķekavas novada domes komitejās, informē pašvaldībā.