24.11.2017 23:35

Dārgāks siltums Baložos nenāca kā pārsteigums

Autors 
Novērtēt šo ziņu
(1 balsojums)
Ķekavas novada Baložos apkures tarifs no 1. novembra pieaudzis par 20 procentiem. Ķekavas novada Baložos apkures tarifs no 1. novembra pieaudzis par 20 procentiem. pixabay.com un arhīvs

Pirms pašvaldību vēlēšanām ne viens vien Ķekavas novada domes deputāta kandidāts runāja, ka pienācis laiks sakārtot apkures problēmas Baložos. Tam bija pamats, jo šā gada 28. septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padome apstiprināja jaunu SIA "Baložu siltums" saražotās siltumenerģijas tarifu, kas stājās spēkā šā gada 1. novembrī.

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tarifs ir pieaudzis par 20%. Piemēram, apkures izmaksas 50 kvadrātmetru dzīvoklim nesiltinātā daudzdzīvokļu mājā varētu pieaugt no 30 līdz 50 eiro mēnesī.

Notika tas, kam bija jānotiek
Ķekavas novada pašvaldība 2003. gadā uz 15 gadiem noslēdza līgumu ar SIA "Baložu siltums", kura ražo siltumu, ko iedzīvotājiem Baložos un Titurgā piegādā uzņēmums SIA "Baložu komunālā saimniecība" (BKS). Tā tas būs līdz nākamā gada septembrim, kad beigsies pašvaldības un SIA "Baložu siltums" līgums.

Taču 2017. gada 1. jūlijā – laikā, kad visu uzmanība Ķekavā bija pievērsta ieilgušajām pašvaldību vēlēšanām, – SIA "Baložu siltums" beidzās valsts atbalsts koģenerācijai un atjaunojamajiem resursiem, kas ļāva noteikt zemākus siltuma ražošanas tarifus. Biznesā iesaistītajām pusēm tas nebija noslēpums.

Jau pēc tam, kad Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija bija apstiprinājusi jaunos siltumenerģijas tarifus, "Rīgas Apriņķa Avīzi" uzrunāja SIA "Baložu siltums" valdes loceklis Oskars Krēsliņš un siltumapgādes eksperts Ingars Baļčūns. Viņuprāt, sadarbība ar Ķekavas novada domi, kurai uzņēmumā pieder 45% akciju, sekmīgi varētu turpināties un būtu iespējama atgriešanās pie zemākiem tarifiem, ja dome atļautu ieviest šķeldas apkuri līdzšinējās gāzes apkures vietā. Vecie gāzes katli paliktu kā rezerves variants, ja notiktu kāds negadījums.

Tādējādi, kurinot ar šķeldu, kuras cena vismaz nākamos 15 gadus ir paredzamāka nekā gāzei, apkures tarifs samazinātos par 25%. Pāriet uz šķeldas apkuri uzņēmums varētu gada laikā par Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, piedaloties Centrālās finanšu un līgumu aģentūras konkursā.

Tuvu šāda, arī domes atbalstīta, plāna īstenošanai "Baložu siltums" bija jau 2015. gadā, taču dažādu birokrātisku iemeslu dēļ iecere palika tikai uz papīra, atzina O. Krēsliņš.

Labākai nākotnei un paredzamākiem siltuma ražošanas tarifiem, kā skaidroja SIA "Baložu siltums" pārstāvis, būtu nepieciešams jauns visaptverošs līgums ar pašvaldību, taču jaunā dome līdz pat šim brīdim nav atradusi laiku deleģēt pārstāvi, lai iepazītos ar situāciju uzņēmumā, kurā pašvaldība ir akcionārs. Savukārt vēsturisko fonu veido iepriekšējā sasaukuma domes vēlmes īstenot pašai savu siltumapgādes projektu, lai gan paralēlu sistēmu būvniecība vienā teritorijā nav pieļaujama.

"Baložu siltuma" pārstāvji uzsvēra vēl kādu problēmu, proti, siltuma cenu paaugstināšanos, ko jutīs patērētāji, ietekmē arī pārlieku lieli siltuma zudumi BKS piederošajos siltuma vados.

Oskars Krēsliņš: Paredzamākiem tarifiem būtu nepieciešams jauns visaptverošs līgums ar pašvaldību, taču jaunā dome līdz pat šim brīdim nav atradusi laiku tikties ar uzņēmuma pārstāvjiem.Oskars Krēsliņš: Paredzamākiem tarifiem būtu nepieciešams jauns visaptverošs līgums ar pašvaldību, taču jaunā dome līdz pat šim brīdim nav atradusi laiku tikties ar uzņēmuma pārstāvjiem.


Kur palika trīs miljoni?
Dažas dienas pirms valsts svētkiem Baložu Kultūras namā, kā pieņemts gadījumos, kad būtiski pieaug siltuma ražošanas tarifi, tika rīkota sabiedriskā apspriešana. Klāt bija Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas, "Baložu komunālās saimniecības" un "Baložu siltuma" pārstāvji, divi novada domes deputāti un divi vietējie iedzīvotāji.

Jau pēc apspriešanas, ko drīzāk varētu nosaukt par profesionāļu sarunu, "Rīgas Apriņķa Avīze" sastapa domes deputātu Valtu Variku (Vidzemes partija) un BKS valdes priekšsēdētāju Edgaru Menci.

Siltuma zudumi, kas rodas BKS siltuma pārvades caurulēs, nav tik lieli, kā to iztēlojas "Baložu siltums", teica E. Mencis, piebilstot, ka jau nākamgad daļa cauruļu tiks nomainītas. Savukārt V. Variks skaidroja, ka, ja pats nozīmīgākais novada siltuma ražotājs būtiski ceļ siltuma ražošanas cenu, esot jāskatās arī, kāds ir, piemēram, izmantoto gāzes katlu lietderības koeficents, vai šie katli ir paši modernākie, vai nopelnītā nauda ir ieguldīta ražošanas attīstībā.

Savukārt, pieminot jau 2013. gadā kāda siltumapgādes eksperta BKS piedāvāto šķeldas katlumājas un siltumtrases projektu par astoņiem miljoniem eiro, V. Variks piebilda, ka tas agri vai vēlu BKS novestu pie bankrota. Tagad šis pats eksperts piedāvājot par trim miljoniem lētāku projektu "Baložu siltumam". Tas, pēc Varika domām, daudz ko tomēr izsakot.

Meklēs vai nu zelta vidusceļu, vai citu siltuma ražotāju
Kā "Rīgas Apriņķa Avīzei" skaidroja Ķekavas novada domes priekšsēdētāja Viktorija Baire, deputāti, sākot darbu Ķekavas novada domē, nekavējoties ķērās pie siltumenerģijas tarifa problēmas risināšanas Baložos. Iepazīstoties padziļināti ar šo problēmu, atklājušies dažādi līdz šim publiski nezināmi fakti, piemēram, par 2002. gadā noslēgto trīspusējo līgumu starp "Baložu siltumu", "Baložu komunālo saimniecību" un Baložu pilsētu (saistības šobrīd pārņēmusi Ķekavas novada dome), kas paredzēja "Baložu siltumam" ekskluzīvas tiesības 15 gadu laikā piegādāt siltumenerģiju Baložu pilsētai.

Tika pieprasīta informācija un dokumenti no "Baložu siltuma" par uzņēmuma izdevumiem pēdējo gadu laikā, lai pārbaudītu, vai tas lietderīgi izmanto savus finanšu līdzekļus un noteiktais tarifs ir ekonomiski pamatots. Diemžēl "Baložu siltums" šo informāciju un dokumentus domei līdz šim nav iesniedzis, un šāda rīcība rada bažas par iespējamu izšķērdību un nelikumīgu rīcību ar uzņēmuma mantu. Tas varētu būt arī iemesls, kāpēc nepamatoti paaugstināts siltumenerģijas ražošanas tarifs.

"Dome un "Baložu komunālā saimniecība" aktīvi iebilda pret "Baložu siltuma" noteikto tarifu un aicināja Regulatoru nepieļaut tā apstiprināšanu, jo, mūsuprāt, Regulators pēc būtības nav pārbaudījis to, vai "Baložu siltuma" tarifā ietvertās izmaksas ir ekonomiski pamatotas. Tādēļ BKS ir pārsūdzējusi šo Regulatora lēmumu Administratīvajā apgabaltiesā un lūgusi apturēt tā darbību. Dome arī turpmāk darīs visu nepieciešamo, lai nepieļautu nelietderīgu finanšu līdzekļu izlietošanu un nepamatoti augstus siltumenerģijas tarifus," uzsvēra V. Baire.

Savukārt uz jautājumu, kāpēc trīs mēnešu laikā jaunā dome tā arī nav atradusi laiku tikties ar "Baložu siltuma" vadību un nav deleģēts domes pārstāvis uzņēmumā, V. Baire norādīja, ka "Baložu siltuma" vadība klaji maldina iedzīvotājus – domes pilnvarots pārstāvis ir bijis uzņēmumā, lai iepazītos ar tā dokumentāciju, taču katru reizi ar citu pamatojumu tas diemžēl ir ticis liegts. Savukārt domes kā mazākuma akcionāra deleģētais pārstāvis ar valdes lēmumu ticis noraidīts.

Viktorija Baire: “Baložu siltuma” vadība klaji maldina iedzīvotājus – domes pilnvarots pārstāvis ir bijis uzņēmumā, lai iepazītos ar dokumentāciju, taču katru reizi ar citu pamatojumu tas diemžēl ir ticis liegts.Viktorija Baire: “Baložu siltuma” vadība klaji maldina iedzīvotājus – domes pilnvarots pārstāvis ir bijis uzņēmumā, lai iepazītos ar dokumentāciju, taču katru reizi ar citu pamatojumu tas diemžēl ir ticis liegts.


Runājot par nākotni, ja "Baložu siltums" turpinās slēpt svarīgu informāciju par savām siltumenerģijas ražošanas izmaksām, pašvaldība būs spiesta izskatīt alternatīvas siltumenerģijas ražošanas iespējas.

Ja būtu jāizšķiras, vai ļaut ražot siltumu SIA "Baložu siltums" vai pašvaldības uzņēmumam BKS, kas pašlaik pārvalda siltuma pārvades sistēmu, tiktu meklēts zelta vidusceļš vai dota priekšroka kādam no pieminētajiem uzņēmumiem, paredzot, ka gan viens, gan otrs uzbūvēs jaunas siltuma ražošanas jaudas.

Nepieciešams izvērtēt visus iespējamos variantus, lai varētu pieņemt tādu lēmumu, kas būtu vislabvēlīgākais tieši Baložu iedzīvotājiem.