13.02.2017 13:28

Reģionālā autoceļa P4 sakārtošana tiks sākta ar projektēšanu

Autors  Inga Koleča, "Ropažu Vēstis"
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Reģionālā autoceļa P4 sakārtošana tiks sākta ar projektēšanu maps.google.com

Ropažu novada pašvaldība saņēmusi atbildi no VAS "Latvijas valsts ceļi" par valsts reģionālās nozīmes P4 Rīga–Ērgļi rekon¬strukcijas un ceļu seguma sakārtošanas iespējām.

VAS "Latvijas valsts ceļi informē", ka valsts reģionālā autoceļa P4 Rīga–Ērgļi ceļa posmu krustojuma ar A4–Bajārkrogs un Bajārkrogs–Vāverkrogs sakārtošana ir iekļauta darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.3.1. specifiskā atbalsta mērķī "Palielināt reģionālo mobilitāti, uzlabojot valsts reģionālo autoceļu kvalitāti", šo darbu veikšanai piesaistot Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzfinansējumu.


Izmantojot ERAF līdzfinansējumu, sākotnēji paredzēts sakārtot autoceļu posmus ar lielāku satiksmes intensitāti un sliktāku deguma stāvokli, Ropažu novada pašvaldības interesējošos autoceļa posmus šādā secībā: krustojums ar A4–Bajārkorgs, (km 14,34–30,30) un Bajārkrogs–Vāverkrogs (km 30,30–33,64).

VAS "Latvijas valsts ceļi" informē, ka projektēšanas darbus autoceļa P4–Rīga–Ērgļi posmā krustojumā ar A4–Bajārkrogs paredzēts uzsākt 2017. gadā, bet pēc būvdarbu iepirkuma procesa veikšanas un pieejamā finansējuma ietvaros būvdarbus minētajā autoceļa posmā iespējams uzsākt ne ātrāk kā 2019. gadā. Savukārt projektēšanas darbus posmā Bajārkorgs–Vāverkrogs paredzēts uzsākt 2018. gadā, bet būvdarbus – pēc iepirkuma un pieejamā finansējuma iespējams uzsākt ne ātrāk kā 2020. gadā.

Līdz iespējai būtiski uzlabot autoceļa stāvokli "Latvijas valsts ceļi" nodrošinās autoceļa ikdienas uzturēšanas darbus atbilstoši noteiktajai uzturēšanas klasei.

2016. gada decembrī Ropažu novada pašvaldība vērsās VAS "Latvijas valsts ceļi", lai aktualizētu jautājumu par valsts reģionālās nozīmes ceļa P4 rekonstrukciju un aicinātu tuvākajā laikā realizēt ceļa seguma sakārtošanu.

Pašvaldība vērsa VAS "Latvijas valsts ceļi" uzmanību uz to, ka autoceļš P4 Rīga–Ērgļi ir stratēģiski nozīmīgs ceļa posms Ropažu novadam, jo to ikdienā izmanto gan novada iedzīvotāji, dodoties savās darba gaitās, gan satiksmes autobusi, pārvadājot pasažierus, medicīniskais transports, uzņēmēji, preču piegādātāji u.c. Sliktais ceļa segums būtiski negatīvi ietekmē ne tikai iedzīvotāju mobilitāti, bet arī teritorijas attīstību – uzņēmējdarbības iespējas un attīstību, tūrisma attīstību un novada konkurētspēju.