04.07.2014 10:35

Par kontrolētās meža dedzināšanas izmantošanu GNP tiks lemts pēc iedzīvotāju un vides profesionāļu viedokļu uzklausīšanas

Autors  Apriņķis.lv
Novērtēt šo ziņu
(1 balsojums)
Gaujas nacionālais parks Gaujas nacionālais parks Dabas aizsardzības pārvaldes arhīvs

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Romāns Naudiņš 3. jūlijā apmeklēja Dabas aizsardzības pārvaldi (DAP), lai pārrunātu būtiskākās aktualitātes.

Tostarp tika spriests par DAP plānoto kontrolētās dedzināšanas pielietošanu divu hektāru platībā Gaujas nacionālā parka (GNP) teritorijā ar mērķi atjaunot priežu meža kvalitāti un sugu daudzveidību.

DAP speciālisti informēja, ka regulētās dedzināšanas metodes izmantošanas galvenais mērķis projekta "FOR-REST" ietvaros ir meža biotopa atjaunošana Gaujas nacionālajā parkā. Šādu meža apsaimniekošanas veidu atsevišķās parka vietās DAP speciālisti izvēlējušies kā piemērotāko, lai saglabātu gaišos un skrajos priežu mežus, kas šobrīd Latvijā, tai skaitā arī Gaujas nacionālajā parkā, samazinās aizaugšanas dēļ.

Iepazīstoties ar projekta mērķiem un tā īstenošanas gaitu, ministrs R. Naudiņš uzdeva projekta īstenotājiem DAP veikt daudz izvērstāku sabiedrības informēšanu un organizēt diskusijas ar vietējiem iedzīvotājiem par šī projekta ietvaros plānoto kontrolētās dedzināšanas metodes pielietošanu. Pēc ministra ierosinājuma projekta īstenošana tiks izskatīta arī Vides konsultatīvajā padomes izbraukuma sēdē, kurā tiks aicināti piedalīties apkārtējie iedzīvotāji.

Ministrs R. Naudiņš uzsvēra: "Regulētās dedzināšanas pasākumi Dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekotajā Gaujas nacionālā parka teritorijā tiks veikti tikai tādā gadījumā, ja tiem būs gan Vides konsultatīvās padomes, gan arī apkārtējo iedzīvotāju piekrišana. Vietējo iedzīvotāju viedokļi un intereses tiks uzklausīti un ņemti vērā."

DAP speciālisti skaidroja, ka projektam ir ievērojami plašāki mērķi un aktivitātes, no kurām kontrolētā dedzināšana ir tikai neliela aktivitāšu daļa. Šīs metodes uzdevums ir nodedzināt meža zemsedzi vietās, kur sausie priežu meža sili aizauguši ar sūnām un pamežu. Tas palīdz atjaunot biotopa sugu daudzveidību un meža kvalitāti, bet priedes nodedzinātas netiek. Kontrolētā dedzināšana tiek veikta šaurās joslās un stingrā speciālistu uzraudzībā, lai nodarītu pēc iespējas mazāk kaitējuma un neciestu ne putni, ne dzīvnieki.

Pēc šādas dedzināšanas tiek radīti labvēlīgi apstākļi degummīlošajām augu, kukaiņu un putnu sugām (zaļajai vārnai, degumu krāšņvabolei, melnajai dzilnai u. c.) un šādā mežā palielinās bioloģiskā jeb dabas daudzveidība. Šāda apsaimniekošanas metode nav neparasta un eksperimentāla – ar kontrolētās dedzināšanas metodi Skandināvijā jau vairākus gadus veic atsevišķu meža nogabalu apsaimniekošanu. Metodes efektivitāte ir zinātniski pierādīta – pēc dedzināšanas pasākumu veikšanas konkrētajā meža nogabalā ievērojami uzlabojas bioloģiskā daudzveidība.