15.10.2013 13:33

Gudrona dīķu sanācijas projektam papildus piešķir 9,43 miljonus latu

Autors  Apriņķis.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Inčukalnā esošā gudrona dīķa izsmelšanas darbi sākās jau pērnā gada vasarā. Inčukalnā esošā gudrona dīķa izsmelšanas darbi sākās jau pērnā gada vasarā. Krišjānis Grantiņš

Ministru kabinets 15. oktobrī atbalstījis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) priekšlikumu veikt vairākas Kohēzijas fonda līdzekļu pārdales.

Finansējums piešķirts vairākām aktivitātēm, tostarp Inčukalna gudrona dīķu sanācijas projektam un "Natura 2000" teritoriju infrastruktūras izveidei.

Valdības sēdes laikā līdzekļu pārdale tika papildināta ar Ekonomikas ministrijas priekšlikumu pārdalīt 569 763 latu no aktivitātes "Atjaunojamo energoresursu izmantojošu koģenerācijas elektrostaciju attīstība" par labu aktivitātei "Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai", vēsta aģentūra LETA. 

Inčukalna gudronu dīķu sanācijas projektam no vairākām Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētajām aktivitātēm, kur radies līdzekļu pārpalikums, plānots novirzīt kopumā 9,43 miljonus latu. Pārpalikums radies tādās aktivitātēs kā, piemēram, "Pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība nacionālās un reģionālās attīstības centros", "Atbalsts alternatīvās aprūpes pakalpojumu pieejamības attīstībai", "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība".

Ministrija skaidro, ka papildu finansējums ir nepieciešams, jo laika posmā kopš tehnisko specifikāciju izstrādes līdz brīdim, kad tika konstatēta problēma, iestājās būvdarbu līguma pusēm iepriekš neparedzami apstākļi attiecībā uz gudrona sastāvu un šīs atšķirības ietekmēja sanācijas darba procesu, proti, gudrona pārstrādes tehnoloģiju, gudrona ekskavēšanas un pārstrādes ātrumu, kā arī sanācijas darbiem nepieciešamo finansējuma apjomu. Papildu finansējums ir nepieciešams saistībā ar darba unikalitāti, proti, gudrona ķīmiskā sastāva un fizikālo īpašību atšķirību no "klasiskā" gudrona un parējām netipiskajam sērskābā gudrona īpašībām.

Sanācijas darbi ir jāveic iepriekš noteiktajā termiņā, tāpēc šis papildu finansējums nepieciešams, lai to varētu pagūt izdarīt. No aktivitātes "Dalītas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība" pieejamā finansējuma kopumā 2,49 miljonus latu novirzīs aktivitātei "Infrastruktūras izveide "Natura 2000" teritorijās" tādu jaunu projektu finansēšanai, kam ir augsta gatavības pakāpe un kurus ir iespējams īstenot līdz 2015. gada 1. oktobrim.

Atbrīvotais Kohēzijas fonda virssaistību finansējums 157 919 latu apmērā tiks novirzīts aktivitātes "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000" projektu iesniegumu atbalstīšanai, kas tika noraidīti nepietiekama finansējuma dēļ. Līdz ar tūristu intereses pieaugumu par dabas objektiem ir nepieciešami papildu pasākumi augsnes erozijas mazināšanai, apmeklētāju plūsmas optimizēšanai un teritorijas pieejamības nodrošināšanai.

Savukārt 2,97 miljonus latu atbrīvoto Kohēzijas fonda virssaistību finansējumu novirzīs aktivitātei "Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai" Alūksnes projekta īstenošanai. Ekonomikas ministrijas administrētajai aktivitātei "Pasākumi centralizētas siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" paredzēts novirzīt finansējumu 3,02 miljonu latu apmērā projektu īstenošanai, kas noraidāmi nepietiekama finansējuma apjoma dēļ.

VARAM skaidro, ka šādas pārdales nepieciešams veikt, lai nodrošinātu tās pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu aktivitāšu sekmīgu ieviešanu. Tāpēc ir veikta rūpīga izvērtēšana, apzinot aktivitāšu īstenošanas riskus, pašreizējās vajadzības un situāciju vides sektorā.

Iepriekš:
VARAM Inčukalna gudrona sanācijas projektā iesaista advokātu biroju