Izglītība

"Jāpiemīt lielai pašiedvesmai," vienu no panākumu atslēgām ceļā uz izcilu pavāra karjeru atklāj Mālpils profesionālās vidusskolas ēdienu gatavošanas pasniedzēja Evija Kļaviņa (41).

Pēc pārbaudēm Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) Mālpils vidusskolas direktorei Solvitai Lapiņai piemērojis 80 latu naudas sodu un ierosinājis Mālpils novada domei izvērtēt viņas atbilstību ieņemamajam amatam.

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments (RD IKSD), izvērtējot situāciju par nelaimes gadījumu Rīgas 21. pirmsskolas izglītības iestādē "Laimiņa", konstatējis pārkāpumus iestādes vadītājas rīcībā. Ar vadītāju tiks izbeigtas darba attiecības.

Bērns ir personība, tādēļ arī viņa vecums spējas un varēšana nosaka mācību saturu un metodes. Vispārizglītojošajās skolās esošais standarta rāmis ir pazudis. Šādi apgūt zināšanas piedāvā tā sauktās Valdorfa skolas. Iespējas tādās sūtīt savus bērnus ir arī pierīdzniekiem.

Komentējot izskanējušo vecāku satraukumu par to, ka līdzās it kā veselajiem skolēniem, Ulbrokas vidusskolā izglītosies arī bērni ar mācīšanās traucējumiem, iestādes vadītājs uzsver – satraukumam nav pamata.

Mālpils novada domes sēdē 27. martā tiks lemts par Mālpils vidusskolas direktores Solvitas Lapiņas atbilstību ieņemamajam amatam, kā to ierosinājis Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD).

18. martā Rīgas Centra humanitārās skolas 11. klašu skolēni un skolotāji kopā ar Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāju Olgu Veidiņu apmeklēja pašvaldības uzņēmumu "Getliņi EKO" Stopiņu novadā, kur iepazinās ar poligona vēsturi un attīstību.

Rīgas Latviešu biedrība (RLB) šomēnes sāk jaunu sarīkojumu ciklu "Zināmais nezināmajā", kurā būs iespēja noskaidrot, cik tālu var redzēt ar Baldones observatorijā esošo teleskopu.

20. martā Mālpils novada pašvaldība uz sarunu aicinājusi Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Olimpiskās komitejas pārstāvjus, lai spriestu par iespējām turpmāk Mālpils profesionālajā vidusskolā (MPV) papildus iespējai iegūt profesiju profesionāli apgūt arī sportu.

"Mana septiņgadniece pavasarī beigs bērnudārza gaitas, un rudenī viņai jāsāk mācības skolā. Par skolu, kurā mācīties, mēs vēl neesam pieņēmuši gala lēmumu.