08.02.2013 12:17

Pierīgas bērnudārzu skolotājas loka origami, spēlējas ar gaismas kasti un tamborē matemātiskas figūras

Autors  Rasma Rudzāte
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Pierīgas bērnudārzu skolotājas loka origami, spēlējas ar gaismas kasti un tamborē matemātiskas figūras no Pierīgas IKS pārvaldes arhīva

Pirmskolas skolotājiem ir maz iespēju izpausties ārpus bērnudārza un parādīt savas profesionālās spējas plašākai sabiedrībai. Tāpēc Pierīgas izglītības, kultūras un sporta pārvalde (PIKSP) jau otro reizi rīkoja pedagogu metodisko materiālu skati, kurā aicināja pirmskolas skolotājus apkopot un sistematizēt savu pieredzi par kādu no paša izvēlētām tēmām.

"Rīkojot skati, mēs gribējām, lai pedagogi padalās pieredzē cits ar citu, un idejas, kas iepatikušās, izmanto, strādājot ar bērniem savās grupiņās," stāsta PIKSP galvenā speciāliste izglītības jautājumos Vija Tomiņa.

Darba tēmu un izpildes veidu skolotāji varēja izvēlēties pēc saviem ieskatiem. Visvairāk gaidīti bija metodiskie materiāli integrētai apmācībai, un tādi, ko var izmantot rotaļās ar bērniem līdz trīs gadu vecumam, jo šādu metodisko materiālu pietrūkst. Skatei elektroniski tika iesūtīti deviņi darbi, kurus bija sagatavojušas astoņas Pierīgas bērnudārzu skolotājas. Viņas satikās noslēguma pasākumā un kopā ar žūriju vēroja darbu prezentācijas.

"Radošumu ir grūti novērtēt ar punktiem, jo katrā darbā ir realizētas labas idejas, ko noteikti var izmantot, darbojoties ar bērniem grupiņās, tāpēc žūrija piešķīra gan trīs galvenās, gan specbalvas," paskaidro Vija Tomiņa.

Pirmo vietu izpelnījās Saulkrastu PII "Rūķītis" skolotāja Sarma Geka ar metodisko materiālu "Origami – papīra locīšana bērniem no 2,5 gadiem." Skolotāja ir savākusi plašu materiālu klāstu un pēc savas izjūtas salikusi tādā secībā, kā labāk iemācīt mazuļiem no papīra izlocīt dažādas figūriņas un spēlēties ar tām.

Otro vietu ieguva Stopiņu PII "Pienenīte" skolotāja Diāna Škutāne ar prezentāciju "Gadskārtu svētki". Vizuālo stāstu par četriem latviešu gadskārtu svētkiem pedagoģe bija izveidojusi ar "PowerPoint" datorprogrammu. Šis ir gatavs materiāls, ko var lietot arī citi pirmskolas pedagogi, kuri tik labi nepārzina moderno tehnoloģiju iespējas.

Trešo vietu izpelnījās divu Saulkrastu PII "Rūķītis" skolotāju darbi. Ingūna Mestere savā materiālā "Krāsaino iespieddarbu izmantošana tēlotājdarbībā" ir apkopojusi un piedāvājusi atraktīvas idejas, kā no žurnāliem un reklāmas bukletiem izgrieztus attēlus var izmantot visdažādāko kolāžu veidošanai. Savukārt skolotāja Sarma Geka darbā "Stafetes ar zīmēšanas elementiem" pierādīja, ka sportu var lieliski savienot ar tēlotājmākslu.

Balvas par interesantu ideju vai savākto materiālu apkopojumu saņēma trīs Mārupes PII "Zeltrīti" skolotājas: Ilze Krišāne par darbu "Sensoro sajūtu kaste jeb "gaismas galds, " Maira Kaula par "Apskaties, uzliec, piepogā" un Gunita Stafecka par "Lasītprasmes veicināšana, izmantojot literāros darbus", kā arī Mālpils PII "Māllēpīte" skolotāja Daiga Jansone par darbu "Ģeometriskās figūras, kā bērnu (vecumā līdz 3 gadiem) sensoro spēju attīstītājas" un Zaķumuižas pamatskolas skolotāja Līga Studāne ar didaktisko spēli "Šķiro un dzīvo zaļi".

Visi skatei iesniegtie metodiskie materiāli ir pieejami lietošanai vienpadsmit Pierīgas IKS pārvaldes dibinātāju pašvaldību bērnudārzu skolotājiem.