17.08.2012 09:40

Stopiņu novada dome piešķir pabalstus skolas piederumu iegādei

Autors  Apriņķis.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)

Lai atvieglotu skolas gaitu sākšanu, Stopiņu novada dome piešķīrusi vienreizējus pabalstus skolas piederumu iegādei.

Vienreizējos pabalstus 50 latu apmērā skolas piederumu iegādei 2012./2013. mācību gadam var saņemt trūcīgo un maznodrošināto ģimeņu skolēni, ģimenes, kuras audzina bērnu invalīdu, audžuģimenes, daudzbērnu ģimeņu skolēni, aizbildniecībā paņemti skolēni un personas, bērni pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās, kuri mācās.


Visu iepriekš minēto sociālo grupu bērniem skolēniem, kuri šogad sāks mācības 1. klasē Stopiņu novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs – Ulbrokas vidusskolā, Stopiņu pamatskolā, Upesleju internātpamatskolā-rehabilitācijas centrā un Gaismas speciālajā internātpamatskolā –, pabalsts tiks nodrošināts 100 latu apmērā.

Ja bērns, persona vai ģimene pieder pie vairākām sociālajām grupām, pabalsts tiek izmaksāts par vienu sociālās grupas kategoriju. Šādā gadījumā var izvēlēties, kāda veida sociālās grupas pabalstu saņemt.

Iedzīvotājiem, kas vēlas saņemt pabalstu, Stopiņu novada domes sociālajā dienestā jāiesniedz skolas izdota izziņa, no kuras secināms, ka bērns mācās konkrētajā mācību iestādē.

Pabalsts izmaksājams par bērnu skolēnu (atbilstoši noteiktajai sociālajai grupai), kura dzīvesvieta deklarēta Stopiņu novada administratīvajā teritorijā.

Piešķirto pabalstu izmaksā vienreizējā maksājumā Stopiņu novada domes kasē vai pārskaita uz pabalsta iesniedzēja bankas kontu.