12.07.2012 07:23

Mālpilī iestājies skolotāju deficīts

Autors  Agnese Dzene
Novērtēt šo ziņu
(1 balsojums)
Nodarbinātības valsts aģentūras vietnes sludinājumu sadaļā uzkrītoši izceļas Mālpils novads. Gan vispārizglītojošā, gan profesionālā Mālpils vidusskola, kā arī internātpamatskola meklē skolotājus. Pavisam pie skolotāju galdiem 11 brīvas vietas. Nodarbinātības valsts aģentūras vietnes sludinājumu sadaļā uzkrītoši izceļas Mālpils novads. Gan vispārizglītojošā, gan profesionālā Mālpils vidusskola, kā arī internātpamatskola meklē skolotājus. Pavisam pie skolotāju galdiem 11 brīvas vietas. arhīvs

Nodarbinātības valsts aģentūras vietnes sludinājumu sadaļā uzkrītoši izceļas Mālpils novads – gan vispārizglītojošā, gan profesionālā Mālpils vidusskola, kā arī internātpamatskola meklē skolotājus.

Pavisam pie skolotāju galdiem 11 brīvas vietas.

No Liepājas un Daugavpils uz Mālpili nebrauc

Mālpils vidusskolas uzdevums ir līdz mācību gada sākumam atrast vācu valodas un matemātikas skolotāju, izglītības psihologu, kā arī sporta treneri. Direktore Solvita Lapiņa atzīst, ka ir konkrētu specialitāšu skolotāji, kurus atrast grūti. "Grūtības ir, piemēram, ar matemātikas skolotāju," viņa teic.

S. Lapiņa norāda, ka ar matemātikas skolotāju problēmas esot katru gadu: "Ja arī atnāk pie mums strādāt, tad pēc kāda laika aiziet atpakaļ uz savu dzīves vietu, jo mēs to nenodrošinām." Viņa atklāj, ka ar katru jaunu mācību gadu skolotāju kolektīvā parādās jaunas sejas.

"Iznāk, ka katru gadu kādu esam mainījuši. Vairums no viņiem ir aizgājuši pensijā. Pie mums nav kā citās skolās, kad pedagogi aizbrauc uz Angliju, jo ir situācija, kad ģimenei nevar nodrošināt iztiku. Tomēr viens no lielākajiem mīnusiem ir tas, ka nevaram skolas darbiniekiem nodrošināt dzīvesvietu. Skolā ir mazs dzīvoklītis, kurā varam izmitināt uz laiku, kamēr meklē sev pastāvīgu dzīvesvietu. Tomēr dzīvokļa pirkšana vai īrēšana atkal ir papildu izmaksas," tā direktore.

Risinot dzīvesvietas problēmu, skolā strādā arī mācībspēki no kaimiņu novadiem, kas ikdienā mēro ceļu uz skolu atpakaļ, piemēram, no Nītaures. "Ceļā tie ir apmēram 15, 20 kilometri, bet, tā kā skolā strādā vairāki skolotāji, kas brauc šo ceļu, tad nodrošinām, ka viņiem visiem stundas ir vienā dienā," paskaidro S. Lapiņa.

Ņem arī bez pieredzes

Skolas direktore atzīst, ka skolā ir līdzīgas problēmas, kā daudzviet citur valstī – eksakto zinātņu skolotāji ir gados cienījami un māc bažas, ka pēc gadiem nebūs, kas viņu vietā nāk. "Jaunos pedagogus sagatavo Liepājā un Daugavpilī, kuri, protams, pie mums nebrauks. Kaut ko māca arī Rīgā, bet jūtam, ka pēc kādiem astoņiem desmit gadiem ar ķīmijas un fizikas skolotājiem varētu būt problēmas, jo skolotāji strauji noveco. It īpaši eksaktajos priekšmetos," spriež S. Lapiņa.

Tajā pašā laikā skolā gadās arī pa kādam jaunākam kadram. Pērn darbu sākušas jaunas bioloģijas un sporta skolotājas no Rīgas. "Ņemam arī bez pieredzes un palīdzam iejusties," piebilst direktore.

Mārupē stabili kadri

Pretēji mālpiliešiem Mārupes vidusskolā šovasar par jauniem kolēģiem galvas nelauza. Ja kādreiz gadās, ka tomēr vajadzīgs kāds jauns kolēģis, tas skaidrojams ar pieaugošo skolēnu skaitu.

Direktora vietniece Andžela Sokolova skaidro, ka strādājošie skolotāji ir "stabili kadri". "Tie, kas mums ir, te arī strādā. Nekur riņķī nestaigā, līdz ar to arī tādu skolotāju trūkumu nejūtam," saka A. Sokolova un apgalvo, ka skolas kolektīvā ir arī jauni mācībspēki.

"Mums ir jauni skolotāji fizikā, mākslā, latviešu valodā. Arī vēstures skolotāja bija tikko kā pēc skolas," pastāsta direktora vietniece. Viņa atzīst, ka skolotāju vecumu neizjūt kā problēmu. "Iemesls tam varbūt ir pašvaldības finansiālais atbalsts – piemaksas papildus noteiktajai algai un labs tehniskais nodrošinājums kabinetos. Tāpēc jauni skolotāji pie mums labprāt strādā. Skolotāju vidējais vecums ir 35–40 gadi. Par esošo situāciju mēs varam tikai priecāties," apmierināta A. Sokolovska.

Meklē reti, atrod ātri

Baldones vidusskolas direktora vietniece informātikas jautājumos Aelita Čerāne informē, ka nesen bijusi nepieciešamība pēc jauna ģeogrāfijas skolotāja, taču to jau laikus atraduši. Visi pārējie esot savās vietās. Arī Baldones skolā skolotāju vidējais vecums ir salīdzinoši neliels – aptuveni 30–40 gadi.

A. Čerāne stāsta, ka nepieciešamības gadījumā jauni pedagogi tiekot atrasti gana ātri. "Citreiz meklējam caur saviem bijušajiem absolventiem vai sazināmies ar augstskolām. Citreiz vadāmies pēc ieteikumiem. Veidi ir ļoti dažādi." A. Čerāne atklāj, ka visi skolotāji ir nodrošināti ar pilnām slodzēm un ir pastāvīgi darbinieki.