20.02.2013 09:57

Ar 50 miljoniem valdība cer veicināt latviešu vairošanos

Autors  Apriņķis.lv
Novērtēt šo ziņu
(1 balsojums)
Jaunu pilsoņu ierašanos pasaulē valdība noteikusi par savu prioritāti. Tas nozīmē gan valsts apmaksātu mākslīgo apaugļošanu, gan vispārēju ekonomiskās situācijas uzlabošanu, lai cilvēkiem būtu motivācija radīt bērnus. Jaunu pilsoņu ierašanos pasaulē valdība noteikusi par savu prioritāti. Tas nozīmē gan valsts apmaksātu mākslīgo apaugļošanu, gan vispārēju ekonomiskās situācijas uzlabošanu, lai cilvēkiem būtu motivācija radīt bērnus. arhīvs

Lai sekmētu iedzīvotāju skaita dabisko pieaugumu, valdība šogad apņēmusies tiekties uz stabilas sociālekonomiskās situācijas nodrošināšanu valstī.

Ziņojumā Saeimai par ministriju paveikto pagājušajā gadā un šā gada iecerēm, Ministru prezidents Valdis Dombrovskis ("Vienotība") norādījis, ka tautas ataudzes nodrošināšana ir viena no viņa vadītās valdības prioritātēm, vēsta LETA. "Nācija varēs ilgstoši pastāvēt tad, ja būs pietiekams jaundzimušo skaits, tiks mazināti priekšlaicīgas mirstības un darbspēju zaudējuma riski, tauta no emigrācijas atgriezīsies Latvijā un vēlēsies dzīvot un veidot ģimeni dzimtenē," saka V. Dombrovskis.


Eiropas valstu pieredze rādot, ka bērnu radīšanas priekšnosacījums ir stabila sociālekonomiskā situācija – stabili ienākumi, pastāvīgs darbs, stabilas sociālās garantijas, iespēja sekmīgi savienot darba un ģimenes dzīvi. "Tāpēc svarīgi ir palielināt IKP rādītājus uz vienu iedzīvotāju un mazināt nevienlīdzību un sociālo atstumtību, lai tā sekmētu iedzīvotāju skaita dabisko pieaugumu," min V. Dombrovskis.

Šogad specifiski demogrāfijas veicināšanai valsts budžetā atvēlēti 50 miljoni latu. Valsts budžetā ir paredzēts līdzfinansējums pašvaldībām, lai no šā gada 1. septembra segtu vecāku izdevumus privātajam pakalpojuma sniedzējam, ja pašvaldība nevar nodrošināt rindā uzņemtos bērnus no pusotra gada līdz četriem gadiem ar vietu pašvaldības bērnudārzā.

Tāpat plānots, ka vairākas ministrijas, savstarpēji sadarbojoties, līdz 1. martam sagatavos priekšlikumus par vienam bērnam nepieciešamā finansējuma apmēru, līdzfinansējuma nosacījumiem un grozījumiem esošajos normatīvajos aktos, lai no nākamā gada nodrošinātu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu rindu likvidēšanu.

Vienlaikus 2012. gadā ministru kabinets atbalstīja "Mātes un bērna veselības uzlabošanas plānu 2012.–2014. gadam" un Rīcības plānu "Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011.–2017. gadam" īstenošanai 2012.–2014. gadā. Vairākus šajos plānos iekļautos uzdevumus paredzēts realizēt arī šogad.

Lai veicinātu dzimstību, no 2012. gada neauglības ārstēšana iekļauta valsts apmaksātajos medicīniskajos pakalpojumos, tādā veidā nākotnē tiek plānots jaundzimušo skaita palielinājums aptuveni par 3 % gadā.

Kā norāda V. Dombrovskis, ņemot vērā ilgstoši negatīvo iedzīvotāju dabisko pieaugumu valstī, kā arī ārkārtīgi lielo pēdējo desmit gadu laikā emigrējušo darbspējas vecuma iedzīvotāju skaitu, jau 2011. gadā tika identificēti riski sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitātei, iemaksām sociālās apdrošināšanas budžetā nesedzot plānotos izdevumus nākotnē.

Lai nodrošinātu sociālās apdrošināšanas sistēmas stabilitāti ilgtermiņā, nolemts, sākot no 2014. gada, pakāpeniski paaugstināt pensionēšanās vecumu, līdz 2020. gadam tam sasniedzot 65 gadu slieksni. Tāpat ir pieņemts lēmums pakāpeniski celt iemaksu likmes pensiju 2. līmenī, 2013. gadā tām sasniedzot 4 %, savukārt no 2016. gada iemaksu apjoms tiks palielināts līdz 6 %.