07.01.2014 15:16

Premjers atceļ KNAB priekšnieka lēmumu par Jutas Strīķes atbrīvošanu no amata

Autors  Apriņķis.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Premjers atceļ KNAB priekšnieka lēmumu par Jutas Strīķes atbrīvošanu no amata Valsts kanceleja

Ministru prezidents Valdis Dombrovskis otrdien parakstījis rīkojumu, ar kuru tiek atcelts KNAB priekšnieka Jaroslava Streļčenoka lēmums par viņa vietnieces Jutas Strīķes atbrīvošanu no amata.

Lēmums pieņemts, izvērtējot KNAB priekšnieka izdoto rīkojumu un iesniegtos papildu materiālus šī lēmuma pamatošanai, kā arī J. Strīķes sūdzību, informēja Ministru prezidenta preses sekretārs Mārtiņš Panke.

Izvērtējot dokumentus, konstatēts, ka KNAB priekšnieka 20. decembra lēmums ir prettiesisks, jo J. Strīķes atkārtotā novērtēšana par laika posmu no 2013. gada maija līdz novembrim, ko J. Streļčenoks minējis kā pamatu savam lēmumam, veikta, pamatojoties uz spēku zaudējušu normatīvo aktu. Spēkā esošā normatīvā bāze nosaka, ka pēc 2013. gada 1. aprīļa darba izpildes novērtēšanai jāpiemēro MK noteikumi nr. 494 "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto darba izpildes novērtēšanu".

Darba likuma 110. panta pirmā daļa nosaka, ka darba devējam aizliegts uzteikt darba līgumu darbiniekam – arodbiedrības biedram – bez attiecīgās arodbiedrības iepriekšējas piekrišanas. J. Streļčenokam bija jānodrošina Darba likuma 110. panta pirmās daļas nosacījumu izpilde, līdz ar to arī šajā daļā pieņemtais lēmums ir prettiesisks.

Valsts kancelejā arī norādīja, ka saskaņā ar vairākiem Augstākās Tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta lēmumiem ir secināts, ka KNAB amatpersonas atrodas darba tiesiskajās attiecībās un tās apspriežamas pēc darba tiesisko attiecību regulējošo normatīvo aktu normām.

Pretēji judikatūras atziņām, labas pārvaldības principam, valsts pārvaldes efektivitātes un privātpersonas tiesību un tiesisko interešu ievērošanas principam J. Streļčenoks savā lēmumā ir norādījis, ka tas ir administratīvs akts, kas pārsūdzams Administratīvajā rajona tiesā.

Lēmuma par atbrīvošanu no amata atcelšana ir lietderīga Valsts pārvaldes iekārtas likuma 63. panta izpratnē, jo nodrošina labas pārvaldības principa īstenošanu un likuma atrunas principa īstenošanu.

KNAB ir Ministru prezidenta tiešā pārraudzībā esoša iestāde, un saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu pārraudzības funkcija nozīmē augstākas iestādes vai amatpersonas tiesības pārbaudīt zemākas iestādes vai amatpersonas lēmuma tiesiskumu un atcelt prettiesisku lēmumu.

KNAB priekšnieks J. Streļčenoks ir saņēmis Ministru prezidenta rīkojumu par viņa lēmuma atcelšanu, taču joprojām uzskata, ka šī lēmuma tiesiskuma pārbaude bija piekritīga tiesai un tas nav tāds pārvaldes lēmums, kura tiesiskuma pēcpārbaude bija Ministru prezidenta kompetencē, tāpēc viņš rūpīgi iepazīsies ar Ministru prezidenta argumentāciju un lems par savu tālāko rīcību, teikts KNAB paziņojumā.

J. Streļčenoks uzskata, ka acīmredzami tik īsā laikā Ministru prezidents nav pilnvērtīgi iepazinies ar viņam šodien nosūtītajiem dokumentiem un pieņēmis sasteigtu lēmumu, nevis vērtējis minēto jautājumu pēc būtības, tostarp izvērtējot, vai šī lēmuma atcelšana vispār bija viņa kompetencē.