Baldones novads

Simboli

Baldones novads

Dome

Raimonds Audzers
Domes priekšsēdētājs:
Raimonds Audzers

Dzimšanas gads: 1972.
Izglītība: augstākā – LU Bioloģijas fakultāte (1994., 1997.), LU Pedagoģijas un psiholoģijas katedra (1995.), LU Ekonomikas un vadības fakultāte (2001.).
Darba vieta: AS ''Tukuma piens'', pārdošanas vadītājs
Ievēlēts no: Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", Partija "Vienotība"

2017. gada pašvaldību vēlēšanu rezultāti Baldones novadā:
Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!" – "Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", Partija "Vienotība" 24,14% (4 deputātu vietas), "Gods kalpot mūsu Latvijai" 25,05% (4), politiskā partija "Reģionu alianse" 41,97% (6), Latvijas Zaļā partija 7,46% (1).

Interešu grupas

Koris "Dziedātprieks"

Dibināts: 1985.gadā Diriģente: Sarmīte Skrūzmane Tālrunis: 29222070 Mēģinājumi: pirmdienās no 19 līdz 21 novada domes zālē, Pārupes, Baldones pagasts, LV-2125


Jauktais koris "Tempus"

Dibināts: 2000.gadā Kora diriģente: Kristīne Milaševiča Mēģinājumi: pirmdienās no 19 līdz 21 novada domes zālē, Pārupes, Baldones pagasts, LV-2125


Jauniešu vokālā grupa

Vadītāja: Brigita Kalniņa Tālrunis: 29182604 Mēģinājumi: piektdienās 18:00–20:30 Baldones vidusskolas zālē, Iecavas iela 2, Baldone, LV-2125


Vokālā grupa "Spuldzītes vējā"

Dibināta: 2000.gadā

Vadītāja: Sarmīte Skrūzmane

Tālrunis: 29222070

Mēģinājumi: sestdienās no 11:00-13:30 novada domes zālē,

Pārupes, Baldones pagasts, LV-2125


Studija "Re Bemols"

Vadītāja: Sarmīte Skrūzmane

Tālrunis: 29222070

Jaunākā grupa (3-4 gadus veciem)

Mēģinājumi: trešdienās 18:00-18:40 novada domes zālē

Vidējā grupa (5–7 g.v.)

Mēģinājumi: sestdienās 9:10–10:00 novada domes zālē

Vecākā grupa (8–11 g.v.)

Mēģinājumi: sestdienās 10:00–11:00 novada domes zālē,

Pārupes, Baldones pagasts, LV-2125


Visi kolektīvi

Pašvaldība

1990.gadā Baldones ciemu reorganizēja par pagastu, bet 1991.gadā to likvidēja, pievienojot Baldones pilsētai kā lauku teritoriju. Savukārt 2008.gadā Baldones pilsēta ar lauku teritoriju tika reorganizēta par Baldones novadu. Pašvaldības darbība tiek bāzēta mājās Pārupes Baldones pagastā.

www.baldone.lv 

Ģeogrāfija

Teritorijas platība:
179,1 km2
Teritoriālās vienības:
Baldones pagasts un Baldones pilsēta
Administratīvais centrs:
Baldones pilsēta
Apdzīvotās vietas:

Avoti, Mercendarbe, Mežvidi, Pulkarne, Riekstukalns, Rozītes, Sarma, Stūri, Vārpas, Kažoki

Baldones novads atrodas Pierīgas dienvidu daļā. Vēsturiski Baldone ietilpusi Zemgalē (senajā Upmales novadā ar centru Mežotnē), bet kopš 1923.gada, kad Baldones pagastu iekļāva Rīgas apriņķī – Vidzemē.

Dienvidos novads robežojas ar Iecavas un Vecumnieku novadiem, rietumos – ar Olaines novadu; Rīgas virzienā un ziemeļos atrodas Ķekavas novads, rietumos - Ķeguma novads.

Meža teritorijas Baldonē aizņem 48% jeb 11107,1 ha no kopējās platības, lauksaimniecībā izmantojamās zemes – 47% (8430 ha).

 

Cauri Baldones novadam plūst Ķekavas un Misas upes, bet pie Mercendarbes sākas Bērze (Bērzene). Novads ir bagāts ar daudzām sīkām upītēm - Milupīte, Kausupe, Sūnupīte, Režupīte, Laurupīte, Plasa, Zites strauts, Melnais strauts u.c.

Meža ainavā gleznaini iekļaujas Lilijas ezers pie Riekstukalna un Kausezeri netālu no Baldones–Tomes ceļa.

Lielākā dabas bagātība ir sērūdeni saturoši pazemes ūdeņi, kas virszemē izplūst arī avotu veidā, un Pladu purva ārstnieciskās dūņas. Lauku teritorija ir bagāta purviem – Dūņu purvs, Zāļu purvs, Mežmaļu-Bajāru purvs.

Baldonei raksturīgi karsta procesi, jo ģeoloģiski novads atrodas Viduslatvijas līdzenumā, augšdevona Salaspils un Daugavas svītu horizontā, kurš sastāv no ģipsi saturošiem dolomītiem, dolomītmerģeļiem ar māla starpkārtām un ģipšakmeņiem. Pazemes ūdeņi, cirkulējot pa šiem iežiem, šķīdina un izskalo ģipsi un veido dažādas formas un lieluma pazemes tukšumus. Pazemē izveidojušos dobumu apjoms pamazām pieaug, un ar laiku tie izraisa zemes virsējo slāņu iebrukumu, tātad izveidojas karsta kritene. Senākais zemes iegruvums – Liliju ezera gultne, nesenāki – 1985.gadā pretī Baltajai pilij.

Vēsture

Nav zinātniski noskaidrots vietvārda Baldone (Baldohn, Baadbalduoni) nozīme, taču pastāv vairāki varianti. To varētu saistīt ar purvaino apkārtni, jo vietvārdiem ar bal(i), bel (i), bil (i) saknē pamatnozīme saistāma ar purva, muklāja vai purvainas, slapjas vietas jēdzienu. Līdz ar to vietvārdi: Bals, Baliņi, Balvupe un citi savā pamatnozīmē raksturo attiecīgās reālijas atrašanos purvainā vai zemā slapjā vietā. Vēl ir uzskats, ka vārds baldone ir sens baltu cilmes vārds, kura nozīme mūsdienās ir aizmirsta. Tāpat to var saistīt ar vārdu baldīt - stipri sist, notriekt gar zemi. Tādā gadījumā Baldone savu vārdu dabūjusi laikposmā no 1100. līdz 1106. vai 1107.gadam, kad Polockas kņazs mēģinājis iekarot Zemgali, taču viņa karaspēks stipri sakauts.

Vārda balduone sakne ir pazīstama arī citās valodās. Piemēram, senlatviešu personvārds Tālibaldis jeb tālsitējs, tātad saliktenis no vārda baldīt – sist. Vācu vārda bald agrākā nozīme – tāds, kas nebaidās, kas uzdrošinās, kauslīgs.

 

Pirmie iedzīvotāji tagadējā Baldones novada teritorijā bijuši ziemeļbriežu mednieki ap 1.–2.gt. p.m.ē. Dzelzs laikmetā ap 10.gs. p.m.ē. Baldoni šķērsoja nozīmīgs sauszemes tirdzniecības ceļa Mežotne – Baldone - Daugmale posms.

 

1254.gadā Rīgas arhibīskaps Alberts II un Vācu ordeņa virsmestra vietnieks Livonijā, vācu mestrs Eberhards sadalījuši zemi, ko sauc par Upmali, trīs daļās. Bīskapa daļas atradās uz Lielupes un Mēmeles labā krasta, starp Mēmeli un Mūsu un tās abiem krastiem līdz Upītei un Saulei, bet ordeņa teritorija sākās uz Mūsas kreisā krasta pie Vēru sila un stiepās gar šo upi līdz Garai Salai.

Ordeņa valsts dalījās apgabalos – komturejās un fogtijās, kuras savukārt dalījās muižas tiesās. Līdz 1366.gadam Baldone ietilpa Mežotnes pils novadā, no 1366. līdz 1450.gadam – Jelgavas komturejā, no 1450.gadam – Bauskas fogtijā.

 

1561.gadā apkārtējās Baldones zemes tika pievienotas Kurzemes hercogistei, un 1562.–1795.gadā Baldone bija Kurzemes-Zemgales hercoga domēne. Tā tika iekļauta Bauskas pilskunga iecirknī. Līdz 1617.gadam hercogistē palika Livonijas laika iedalījums, kurā bija hercoga (kroņa) pagasti, privātmuižu vai dzimtas pagasti, mācītājmuižu un mežkungu pagasti. Baldonē bija četri pagasti, kas saucās muižu vārdā – Baldones kroņa pagasts, Mercendorfas dzimtas pagasts, Mācītāja dzimtas pagasts un Mežkunga kroņa pagasts.

 

No 1795. līdz 1915.gadam Baldone bija Krievijas impērijas sastāvā, un to iekļāva Kurzemes guberņas Bauskas apriņķī. No 18.gs. Baldones muižu ar zemi 520 ha platībā no valsts rentēja Korfu dzimta. Baldones muižai bija arī trīs pusmuižas – Ibenetes, Lapteines un Šarlotes.

 

18.gs. parādās vietu nosaukumi Baldone, Avoti, Dzelzāmurs, Mercendorf, Bahd-Baldone. Baldones miestā bija 20 mājas un viena baznīca.1850.gadā Baldonē dzīvoja 145 iedzīvotāji.

 

Latvijas Republikas laikā no 1918. līdz 1923.gadam bijuši divi pagasti – Baldones un Mercendorfas, līdz 1923.gadā tos apvienoja. 1921.-1923.gadā tika izbūvēts zirgu tramvajs – trulītis, bet I Pasaules kara laikā vācieši no Vecumnieku stacijas caur Baldoni līdz savām pozīcijām Daugavas kreisajā krastā ierīkoja šaursliežu dzelzceļu.

 

1923.g –1949.gadā Baldones miests bija pagasta centrs, 1950.–1960.g. - strādnieku ciemats, 1960.-1991.g. - pilsētciemats. Baldonei ciema statuss piešķirts 1945.gada 19.decembrī. Toreiz Baldone atradās Rīgas apriņķa Baldones pagastā, bet no 1947. līdz 1950.gadam Baldones pagasts ietilpa Ogres apriņķī, no 1950. Līdz 1960.gadam – Baldones rajonā un turpmāk Rīgas rajonā.

 

1954.gadā Baldones pagastam pievienoja Mīlupes ciemu, 1963.gadā – daļu Ķekavas ciema kolhozu Mežvidi un Sarkanais daugavietis teritorijas, un 1977.gadā – daļu Baldones pilsētciemata teritorijas.

 

1990.gadā Baldones ciemu reorganizēja par pagastu, bet 1991.gadā to likvidēja, pievienojot Baldones pilsētai kā lauku teritoriju. Savukārt 2008.gadā Baldones pilsēta ar lauku teritoriju tika reorganizēta par Baldones novadu.

Objekti

Noderīgi

112 –   operatīvais avārijas un glābšanas dienestu tālrunis (no mobilajiem un fiksētajiem tālruņiem) Valsts policijai, medicīniskajai palīdzībai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un gāzes avārijas dienesta darbiniekiem
113 -    Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (03 – tikai no fiksētajiem tālruņiem)
155 -    Gāzes avārijas dienests
80200404 -      elektrobojājumu/avāriju gadījumā (AS Latvenergo)
67221322 -      Valsts meža dienests
65025555 -      Valsts autoceļi, diennakts informācija par braukšanas apstākļiem (VAS Latvijas Valsts ceļi);
67113509 -      Centra reģiona Rīgas ceļu rajons, Ziemas dienesta informatīvais dežurants (AS Latvijas autoceļu uzturētājs)
67932700 -      Apsaimniekošanas uzņēmums SIA BŪKS
E-pasts: balsdonesbuks@inbox.lv
www.siabuks.lv
29438198, 67932700 - ūdensvada avārijas gadījumā
66660970, 26359938
29480540, 67932700 - siltumtīkla avārijas gadījumā
67937102 - Reģionālā pašvaldības policija
E-pasts: policija@pp.gov.lv
67932067, 67350996 - Baldones Sociālais dienests
67350993, 27840484  E-pasts: soc.dienests@baldone.lv

Kaimiņi

AVOTI: WWW.BALDONE.LV    WWW.RPR.GOV.LV   WWW.CVK.LV   WWW.CSB.GOV.LV