08.03.2016 09:28

VID šobrīd neplāno pievērsties pastiprinātai ēnu ekonomikas apkarošanai jaunā nozarē

Autors  BNS
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
VID šobrīd neplāno pievērsties pastiprinātai ēnu ekonomikas apkarošanai jaunā nozarē foto.delfi.lv

Nozaru pieejas ietvaros patlaban Valsts ieņēmumu dienests (VID) šobrīd nav izvirzījis nevienu jaunu nozari, kurai pievērst pastiprinātu uzmanību, pastāstīja dienesta Sabiedrisko attiecību daļas galvenā speciāliste Evita Teice-Mamaja.

"Kas attiecas uz tām nozarēm, kuras bijām izvirzījuši un publiski definējuši līdz šim, ar tām darbs turpinās, veicot katram nodokļu maksātājam atbilstošākos nodokļu administrēšanas un kontroles pasākumus," skaidroja Teice-Mamaja.


Tostarp no 2015. gada februāra līdz decembra beigām nodokļu kontroles pasākumiem novirzīti 356 zobārstniecības pakalpojuma sniedzēji. Vienlaikus tematiskās pārbaudes veiktas 355 nodokļu maksātājiem, pārkāpumus konstatējot 243 gadījumos. Atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksam naudas sods par konstatētajiem pārkāpumiem piemērots 137 gadījumos 72 tūkstošu eiro apmērā.

Par 75 nodokļu maksātājiem ir nosūtītas vēstules Veselības inspekcijai par konstatētajiem pārkāpumiem, kuru uzraudzība ir Veselības inspekcijas kompetencē. Vienam nodokļu maksātājam, kura pamatdarbība saistīta ar zobārstniecības pakalpojumu sniegšanu, ir pieņemts lēmums par saimnieciskās darbības apturēšanu. Savukārt vēl vienam zobārstniecības pakalpojuma sniedzējam veikts nodokļu audits, papildus aprēķinot maksājumus budžetā 28,2 tūkstoši eiro.

Tāpat no 2014. gada līdz 2016. gada 15. janvārim nodokļu kontroles pasākumiem novirzīti 1122 autoservisa pakalpojuma sniedzēji.

Tostarp 2014. gadā 497 nodokļu maksātājiem – autoservisa pakalpojuma sniedzējiem VID ir veicis nodokļu kontroles pasākumus. No tiem 288 nodokļu maksātājiem veiktas tematiskās pārbaudes, 164 gadījumos par konstatētajiem pārkāpumiem saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu piemērots naudas sods 33,6 tūkstoši eiro. Savukārt 13 gadījumos konstatēta nereģistrēta saimnieciskā darbība.

Tematisko pārbaužu laikā autoservisos 160 gadījumos konstatēts, ka savlaicīgi netiek aprēķināti un veikti maksājumi budžetā, bet pēc VID aicinājuma nodokļu maksātāji paši ir novērsuši konstatētos pārkāpumus un pārbaudes laikā paši deklarēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) 23,4 tūkstošu eiro apmēra.

Savukārt 2015. gadā VID ir veicis nodokļu kontroles pasākumus 602 nodokļu maksātājiem – autoservisa pakalpojuma sniedzējam. Tostarp 502 nodokļu maksātājiem veiktas tematiskās pārbaudes, no kurām 306 gadījumos par konstatētajiem pārkāpumiem saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu piemērots naudas sods 106,9 tūkstošu eiro apmērā. (tajā skaitā 53,4 tūkstoši eiro par skaidras naudas lietošanas noteikumu neievērošanu).

Pēc VID aicinājuma 310 nodokļu maksātāji paši ir novērsuši konstatētos pārkāpumus un pārbaudes laikā paši kopā deklarēja nodokļus 89,5 tūkstošu eiro apmērā, tostarp VSAOI 48,8 tūkstošu eiro apmērā, pievienotās vērtības nodokli (PVN) 24,5 tūkstošu eiro apmērā, iedzīvotāju ienākumu nodokli (IIN) 9,3 tūkstošu eiro apmērā, kā arī dabas resursu nodokli 2,7 tūkstošu eiro apmērā.

Vienlaikus 2016.gadā līdz 15.janvārim VID ir veicis nodokļu kontroles pasākumus trim nodokļu maksātājiem – autoservisa pakalpojuma sniedzējam. Tostarp diviem nodokļu maksātājiem veiktas tematiskās pārbaudes, bet vienam nodokļu maksātājam ir veikts nodokļu audits, papildus aprēķinot maksājumus budžetā 891,3 tūkstošu eiro apmērā, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis 451,1 tūkstoša eiro apmērā.

Šobrīd 14 nodokļu maksātājiem - autoservisa pakalpojuma sniedzējiem VID veic nodokļu kontroles pasākumus.

No 2015. gada jūlija nodokļu kontroles pasākumiem novirzīti arī 180 skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēji.

Tostarp 2015. gadā 157 nodokļu maksātājiem veiktas tematiskās pārbaudes. Par konstatētajiem pārkāpumiem saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu 131 gadījumā piemērots naudas sods 29 tūkstošu eiro apmērā.

Tematisko pārbaužu laikā 95 nodokļu maksātāji paši iesniedza deklarāciju precizējumus, papildus deklarējot maksājumus budžetā 18,3 tūkstošu eiro apmērā apmērā, tostarp VSAOI 13,6 tūkstošu eiro apmērā, PVN trīs tūkstošu eiro apmērā un IIN 1,7 tūkstošu eiro apmērā.

Sešiem nodokļu maksātājiem, kuru pamatdarbība saistīta ar skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanu, ir pieņemti lēmumi par saimnieciskās darbības apturēšanu.

Savukārt 2016. gadā vienam nodokļu maksātājam veikta tematiskā pārbaude, kurā par konstatētajiem pārkāpumiem saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu piemērots naudas sods 0,2 tūkstošu eiro apmērā. Vienam nodokļu maksātājam, kura pamatdarbība saistīta ar skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanu, ir pieņemts lēmums par saimnieciskās darbības apturēšanu.

Šobrīd 15 nodokļu maksātājiem – skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem VID veic tematiskās pārbaudes.

No 2015. gada maija nodokļu kontroles pasākumiem novirzīti arī 176 lietotu transportlīdzekļu tirgotāji.

Tostarp 2015. gadā 142 nodokļu maksātājiem - lietotu transportlīdzekļu tirgotājiem VID ir veicis nodokļu kontroles pasākumus, tajā skaitā 141 nodokļu maksātājam veiktas tematiskās pārbaudes. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu naudas sods par konstatētajiem pārkāpumiem piemērots 113 gadījumos 66,2 tūkstošu eiro apmērā, galvenokārt, par grāmatvedības kārtošanas nosacījumu neievērošanu un skaidrās naudas lietošanas nosacījumu neievērošanu.

Tematisko pārbaužu laikā 65 nodokļu maksātāji paši iesniedza deklarāciju precizējumus, papildus deklarējot maksājumus 23,5 tūkstošu eiro apmērā, tostarp PVN 11 tūkstoši eiro, VSAOI 7,9 tūkstoši eiro un IIN 1,7 tūkstoši eiro.

30 nodokļu maksātājiem, kuru pamatdarbība saistīta ar automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu tirdzniecību, ir pieņemti lēmumi par saimnieciskās darbības apturēšanu.

Savukārt 2016. gadā līdz 15. janvārim pieciem nodokļu maksātājiem veiktas tematiskās pārbaudes. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu naudas sods par konstatētajiem pārkāpumiem piemērots trijos gadījumos 0,4 tūkstošu eiro apmērā.

Tematisko pārbaužu laikā viens nodokļu maksātājs pats iesniedza deklarāciju precizējumus, papildus deklarējot maksājumus 1,6 tūkstošu eiro apmērā.

Šobrīd 25 nodokļu maksātājiem - lietotu transportlīdzekļu tirgotājiem VID veic nodokļu kontroles pasākumus.

VID ir finanšu ministra padotībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas nodrošina nodokļu maksājumu un nodokļu maksātāju uzskaiti, valsts nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu iekasēšanu Latvijas teritorijā, kā arī iekasē nodokļus, nodevas un citus obligātos maksājumus Eiropas Savienības budžetam, īsteno muitas politiku un kārto muitas lietas. VID ir izveidots 1993. gadā.