Siguldas novadsFolkloras kopa 
«Senleja»

Vadītāja: Anda Skuja
Mēģinājumi: otrdienās 19:30-22:00 (mēģinājuma laiki var tikt mainīti)

Bigbends «Sigulda»
Vadītājs: Pēteris Goldbergs
Mēģinājumi: trešdienās 19:00-22:00

Siguldas Tautas teātris
Režisore: Ārija Liepiņa-Stūrniece
Tālrunis: 22130149
Mēģinājumi: trešdienās un piektdienās 19:00-22:00

Tautas Lietišķās Mākslas studija «Sigulda»
Vadītāja: Astrīda Freimane
Mēģinājumi: darbdienās 10:00-17:00

Teātra sports
Vadītāja: Mairita Rosicka
Tālrunis: 22104187
Mēģinājumi: otrdienās 17:30-19:00 un piektdienās 15:00-18:00

Vokālā studija pirmskolas vecuma bērniem
Pasniedzēja: Zigrīda Resele
Mēģinājumi: pirmdienās un trešdienās 17:00-17:45

Deju studija pirmskolas vecuma bērniem
Pasniedzēja: Dzintra Fogele
Mēģinājumi: pirmdienās un trešdienās 18:00-18:45

Aerobikas studija
Vadītāja: Mārīte Konrāde
Tālrunis: 28385463
Mēģinājumi: pirmdienās un trešdienās 19:00-20:00

Sporta dejas
Vadītāja: Iveta Zīle
Tālrunis: 29265335
Mēģinājumi: pirmdienās 15:00-19:00 un trešdienās 15:00-20:30

Šova deju studija «Mēness»
Vadītāja: Sanita Vijupe
Tālrunis: 20398959
Mēģinājumi: otrdienās un ceturtdienās 15:00-19:00

Hip-Hop deju studija
Vadītāja: Linda Ķuze
Tālrunis: 26102185
Mēģinājumi: otrdienās un ceturtdienās 18:00-20:00

Eksotisko deju klubs
Vēderdejas; vadītāja: Dace Pūka
Tālrunis: 29494004
Mēģinājumi: piektdienās 18:00-20:30

Siguldas pagasta kultūras namā:

Bērnu vokālā grupa «Zibsnis»
Vadītājs: Atis Priedītis
Tālrunis: 26127364
Mēģinājumi: otrdienās un ceturtdienās 14:30-16:30

Jauktais koris «Sigulda»
Vadītāja: Kristīne Zolotorenko
Tālrunis: 26537679
Mēģinājumi: otrdienās 19:00-21:00

Tautas Lietišķās Mākslas studija «Vīgrieze»
Vadītāja Irita Lukšo
Tālrunis: 26597372
Mēģinājumi: katru otro sestdienu 10:00

Eiropas senioru balles deju grupa «Preilenes«
Vadītāja: Antra Zūkere
Tālrunis: 29230906
Mēģinājumi: trešdienās 16:30–18:30

Līnijdeju grupa «Step by step»
Vadītāja: Ineta Upeniece
Tālrunis: 26286597
Mēģinājumi: trešdienās 19:00

Pūtēju orķestris
Vadītājs: Gintis Kalniņš
Tālrunis: 26333185
Mēģinājumi: ceturtdienās 19:00-21:00

Pūtēju ansamblis «Sigulda»
Vadītājs: Jānis Raslavs
Tālrunis: 29173215, 67973484
Mēģinājumi: trešdienās 19:30-22:00

Grupa «Vēja radītie»
Vadītājs: Kaspars Kešāns
Tālrunis: 29439871

Jauniešu Deju kolektīvs «Eirovizbulīte»
Vadītāja: Indra Ozoliņa
Mēģinājumi: piektdienās 19:00–22:00

Ritmiskās vingrošanas grupa «Šarms»
Vadītāja: Valda Bērziņa
Tālrunis: 26474908
Mēģinājumi: pirmdienās un ceturtdienās 20:00-21:00


Allažu tautas namā:

Tradīciju ansamblis «Liepavots»
Mēģinājumi: pirmdienās 19:00-21:00

Tautas teātra kolektīvs «Aka»
Mēģinājumi: pirmdienās 19:00-21:00

Allažu teātra studija bērniem un jauniešiem
Mēģinājumi: otrdienās 18:00-19:00

Vidējās paaudzes deju kolektīvs «Ķimelītis»
Mēģinājumi: pirmdienās un ceturtdienās 20:00-23:00

Jauniešu deju kolektīvs «Ķimenīte»
Mēģinājumi: piektdienās 20:00–23:00

 

Mores pagasta kultūras namā: 

Mores amatierteātris «Oga»
Režisore: Liene Cimža
Mēģinājumi: trešdienās 20:00

Senioru dāmu deju kopa «Dāmītes»
Vadītāja: Spodra Tutāne
Tālrunis: 29488372
Mēģinājumi: otrdienās 12:00-15:00

Vokālais ansamblis
Vadītāja: Maija Ādamsone
Tālrunis: 28259737
Mēģinājumi: otrdienās 15:00–17:00


Siguldas Mākslas skolā:

Deju studija
Vadītāja: Guna Mangusa
Mēģinājumi: trešdienās un piektdienās 16:00–17:00

Vispusīgas attīstības studija (mūzika, māksla, deja, teātris)
Mēģinājumi: trešdienās 15:00–18:00 un piektdienās 14:00-16:30
(par nodarbībām mūzikā individuāli jāvienojas ar pedagogu)

Mini studija
Vadītāja: Dace Viļumsone.
Nodarbības:
A grupai pirmdienās un trešdienās 13:00-14:00
B grupai pirmdienās un ceturtdienās 13:20-14:20
C grupai pirmdienās 14:10-16:10

Dizaina un mākslas studija (jauniešiem un pieaugušajiem)
Vadītāja: Agita Zālīte
Nodarbības: pirmdienās un trešdienās 18:00–20:00

Grima mākslas (Make up) studija
Vadītāja: Agita Zālīte
Nodarbības: trešdienās 20:00-21:00 un piektdienās 18:00-20:00

Pūtēju orķestris «Sudrabskaņa»
Vadītājs: Andris Muižnieks
Mēģinājumi: otrdienās 18:00–20:00 un trešdienās 17:30–19:30

Koris
Vadītājs: Jānis Baltiņš
Mēģinājumi: otrdienās un ceturtdienās 16:30-18:00

Vispārēja un muzikālā attīstības studija pēc Orfa metodikas
Vadītāja: Liene Circene
Mēģinājumi: pirmdienās 16:30-17:30 un trešdienās 15:00-19:40

Teātra studija
Vadītāja: Ārija Liepiņa
Mēģinājumi: trešdienās 16:00–18:30