Sējas novads

Pabažu pamatskolas deju pulciņš "Pabažnieki"
Nodarbības: pirmdienās un trešdienās no 12:30 līdz 15:00, otrdienās no 14 līdz 15 Pabažu kultūras namā

Līnijdeju grupa ''Asorti"
Nodarbības: pirmdienās un trešdienās no 20:00 līdz 22:00 Pabažu kultūras namā

Dāmu klubiņš "Baltā"
Nodarbības: ceturtdienās un trešdienās no 18:00 līdz 21:00 Pabažu kultūras namā