Saulkrastu novads

Koklētāju ansamblis Saule
Vadītāja: Solveiga Ivanova
Tālrunis: 29985323
Nodarbības: piektdienās plkst. 17:00 Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolā

Folkloras kopa
Vadītāja: Antra Deniškāne
Tālrunis: 26323926
Nodarbības: otrdienās no 18:00 līdz 20:00 kultūras nama Zvejniekciems mazajā zālē

Senioru deju kolektīvs Saulgrieži
Vadītāja: Judīte Krūmiņa
Tālrunis: 29181986
Nodarbības: ceturtdienās plkst. 19:00 Saulkrastu sporta centrā

Senioru deju kolektīvs Draiskais solis
Vadītāja: Ināra Vonda
Tālrunis: 26499940
Nodarbības: ceturtdienās no 18:30 līdz 19:30 kultūras namā Zvejniekciems

Jauniešu deju kolektīvs Krustu šķērsu
Vadītāja: Judīte Krūmiņa
Tālrunis: 29181986
Nodarbības: pirmdienās, trešdienās plkst. 19:00 kultūras namā Zvejniekciems

Pirmsskolas bērnu deju kolektīvs
Vadītāja: Alta Bringina
Tālrunis: 20382811
Nodarbības: otrdienās plkst. 17:30 bērnu dārza Ŗūķītis telpās

Līnijdeju grupa Sunbeach
Vadītāja: Alta Bringina
Tālrunis: 20382811
Nodarbības: trešdienās plkst. 18:00 Saulkrastu sporta centrā

Mūsdienu deju grupa Fractus
Vadītāja: Sandra Ozola-Ozoliņa
Tālrunis: 29130381
Nodarbības: pirmdienās un ceturtdienās no 16:00 līdz 17:00 kultūras namā Zvejniekciems

Teātra studija Sliede
Vadītāja: Zita Neimane
Tālrunis: 26514544
Nodarbības: trešdienās un piektdienās no 17:30 līdz 19:00

Vokālais ansamblis Dzīle
Vadītājs: Jānis Lucāns
Tālrunis: 29262696
Nodarbības: trešdienās plkst. 10:00 kultūras namā Zvejniekciems

Vizuālās mākslas pulciņš
Vadītāja: Sarma Geka
Tālrunis: 29555961
Nodarbības: trešdienās plkst. 17:30 bērnu dārza Ŗūķītis telpās

Rokdarbnieku pulciņš
Vadītāja: Guna Lāčauniece
Tālrunis: 26357992
Nodarbības: ceturtdienās plkst. 16:00 Saulkrastu domes audēju telpā

Audēju kopa
Vadītāja: Rasma Krūkliņa
Tālrunis: 28228118
Nodarbības: Saulkrastu domes 7.telpā