Baldones novadsVidējās paaudzes deju kopa "Degsme"

Izveidota: 1999.gadā
Vadītāja: Anda Krišāne
Tālrunis: 26426444
Mēģinājumi: pirmdienās un trešdienās 19:00–22:00 Baldones vidusskolas zālē,
Iecavas iela 2, Baldone, LV-2125

Senioru deju grupa "Luste"

Vadītāja: Biruta Putniņa
Tālrunis: 26839263
Mēģinājumi: otrdienās un ceturtdienās 18–19
Baldones vidusskolas zālē,


Mūsdienu dejas

Vadītāja: Anita Soloveiko
Tālrunis: 26588379
Mēģinājumi - sporta kompleksā, Iecavas iela 2a, Baldone:
pamatsastāvs otrdienās 17:00-19:30
jaunākā grupa (7–12.g.v.) trešdienās 18:00-19:30
vecākā grupa (no 12.g.v.) trešdienās 20:00-21:00


Līnijdejas

Vadītāja: Liene Linuža
Mēģinājumi: pirmdienās no 17:00 līdz 18:30 novada domes zālē,
"Pārupes", Baldones pagasts, LV-2125


Orķestris "Baltā pils"

Izveidots: 2000.gadā
Diriģenti: Solvita Sloka un Aigars Dziļums
Tālrunis: 26124012, 29434687
Mēģinājumi: trešdienās 17–19 mūzikas skolā,
Daugavas iela 23, Baldone, LV-2125


Koklētāju ansamblis "Dzītari"

Izveidots: 1991.gadā
Vadītāja: Valda Bagāta
Tālrunis: 29624154
Mēģinājumi: svētdienās no 10 līdz 13 novada domes zālē,
"Pārupes", Baldones pagasts, LV-2125
Mājaslapa: www.dzitari.lv


Dramatiskais kolektīvs

Režisors: Andrejs Migla
Tālrunis: 29762477
Mēģinājumi: pirmdienās un trešdienās 18–21 novada domes zālē,
"Pārupes", Baldones pagasts, LV-2125