14.06.2017 11:15

Aptauja: 70% iedzīvotāju ir apmierināti ar dzīvi Ķekavas novadā

Autors  Apriņķis.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Aptauja: 70% iedzīvotāju ir apmierināti ar dzīvi Ķekavas novadā arhīvs

70% Ķekavas novada iedzīvotāju kopumā ir apmierināti ar dzīvi Ķekavas novadā un tuvāko gadu laikā neplāno mainīt dzīvesvietu. Attīstības jautājumos dominē viedoklis, ka pašvaldībai jāturpina darbs pie gājējiem un transportam paredzētās infrastruktūras uzlabošanas.

To apliecina Ķekavas novada pašvaldības šogad pavasarī rīkotās iedzīvotāju aptaujas rezultāti par dzīves kvalitāti Ķekavas novadā, aktuālajām problēmām un to iespējamiem risinājumiem, kas tiks izmantoti, lai izvērtētu un pilnveidotu Ķekavas novada attīstības programmas rīcības plānu. Ķekavas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību daļā informēja, ka šāda aptauja tiek veikta reizi trijos gados.

Anonīmajās aptaujas anketās lielākā daļa iedzīvotāju norāda, ka ir apmierināta ar dzīvi Ķekavas novadā – pozitīvu vērtējumu snieguši 70% respondentu. Pārliecinošs vairākums (gandrīz 80%) tuvāko piecu gadu laikā neplāno arī mainīt dzīvesvietu un tikai 8% iedzīvotāju grasās pārcelties Ķekavas novada robežās.

Kā prioritārās jomas, kas novadā būtu jāturpina attīstīt, ir ceļu infrastruktūra un izglītība, un tas sakrīt ar pašvaldības redzējumu, jo šīm jomām tiek atvēlēti vislielākie līdzekļi. Izglītība Ķekavas novadā ir pirmā prioritāte, jo vairāk nekā puse – gandrīz 21 miljons eiro – pašvaldības budžeta tiek novirzīti šai jomai. No tiem liela naudas summa šogad atvēlēta jaunu izglītības ēku būvniecībai, piemēram, Ķekavas sākumskolai – 4,5 miljoni eiro, Pļavniekkalna sākumskolai – 1,9 miljoni eiro, kā arī Jauno ideju centram – 0,5 miljoni eiro.

Ielu un ceļu infrastruktūras sakārtošanai pašvaldības budžetā arī šogad ir paredzēti 3 miljoni eiro. Papildus ikdienas ielu un ceļu uzturēšanas darbiem pašvaldība 2017. gadā plānojusi ieguldīt lielas investīcijas vairākos ceļu pārbūves projektos – Rāmavas ielā Rāmavā, Skolas ielā Baložos un Kompleksa ceļā Daugmalē. Kopējais šo projektu finansējums sasniedz 2,2 miljonus eiro.

Līdzīgi kā citos Latvijas novados un pilsētās, arī Ķekavas novadā vislielākā neapmierinātība tiek pausta par ielu un ceļu stāvokli, ko gandrīz 80% aptaujāto norādījuši kā būtiskāko trūkumu Ķekavas novada teritorijā. Kā nepieciešamie infrastruktūras uzlabojumi tiek minēti ielu un laukumu segumu uzlabošanas darbi, satiksmes drošība ("gulošie policisti", gājēju pārejas), ielu un sabiedrisko vietu apgaismojums.

Kā otru lielāko pilnveidojamo jomu aiz ceļu infrastruktūras Ķekavas novada teritorijā aptaujas dalībnieki minējuši vidi un teritorijas labiekārtošanu, nosaucot šādus nepieciešamos uzlabojumus, piemēram, iekārtot bērnu rotaļu laukumus, izveidot un labiekārtot atpūtas vietas pie ūdeņiem, izvietot vairāk soliņus, atkritumu urnas, velonovietnes. Iedzīvotāji arī vēlētos redzēt vairāk labiekārtotus parkus un apstādījumus.

Pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību aptaujātie iedzīvotāji kopumā novērtējuši kā apmierinošu. Taču pakalpojumu pieejamības novērtējums būtiskāk atšķiras jautājumā par centralizētās ūdensapgādes, siltumapgādes un kanalizācijas pieejamību Ķekavas novada teritorijā.

Vērtējot pieejamo pakalpojumu kvalitāti, respondenti visatzinīgāk izteikušies par tādām jomām kā atkritumu savākšana, sabiedriskās kārtības nodrošināšana, kultūras un izklaides joma, sabiedriskā transporta pakalpojumi, izglītība, vides sakoptība un ūdensapgādes pakalpojumi. Taču kā neapmierinošu vērtējuši transporta infrastruktūru (ielas, ietves, gājēju pārejas), velo celiņu un maršrutu kvalitāti, kā arī namu apsaimniekošanas jomu un būvvaldes pakalpojumu kvalitāti.

Vairāk nekā puse respondentu pozitīvi novērtējusi Ķekavas novada pašvaldības darbinieku kompetenci un attieksmi pret klientiem. Savukārt pretēja aina ir vērojama domes darba vērtējumā, proti, ar šo jomu ir neapmierināti vairāk nekā 60% aptaujāto.

Iespēju izteikt savu viedokli un veicināt novada attīstību izmantoja 444 aktīvākie iedzīvotāji, kas līdz 15. maijam drukātā vai elektroniskā veidā sniedza atbildes uz 17 aptaujas anketas jautājumiem. Lielākā daļa aptaujas respondentu ir Ķekavas pagasta un Baložu pilsētas iedzīvotāji vecumā no 20 līdz 50 gadiem. Ar plašāku informāciju par aptaujas rezultātiem var iepazīties interneta vietnē www.kekavasnovads.lv.