Šogad tika pabeigts un valdības atbalstu guva neatkarīgās Latvijas vēsturē līdz šim nebijis dokuments – mediju politikas pamatnostādnes, kas paredz arī finansiālu atbalstu nozarei. Kultūras ministrijā (KM) to izstrādi pusotru gadu vadīja jaunveidotā Mediju politikas nodaļa ar tās vadītāju Robertu Putni priekšgalā.

Mikrouzņēmuma nodokļa (MUN) maksāšanas režīms jau no jaunā gada pagriezīs savu neizdevīgo vaigu, īpaši skarot tos mazos uzņēmējus un saimnieciskās darbības veicējus, kuriem šī bija iespēja legalizēt savu darbību un paplašināt to. Temats ir karsts.

"Lai draugi paliktu Latvijā" – šis ir viens no Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020. gadam jeb NAP 2020 lozungiem tā galvenajā tīmekļa vietnē. NAP 2020 ir valstī galvenais vidēja termiņa attīstības dokuments, un viens no tajā iekļautajiem kopumā 12 rīcības virzieniem ar konkrētiem mērķiem paredz veicināt Latvijas iedzīvotāju palikšanu un Latvijas valsts piederīgo atgriešanos valstī.