Novembra sākumā vairāki vecāki apvienojās, lai izteiktu savu viedokli par ēdināšanas pakalpojumu kvalitāti un cenu pirmsskolas izglītības iestādē Baldonē, visskaļāk savu nostāju pauda Ēriks Laime-Babris.