Satversmes preambulas piedāvājums pēc būtības uzjunda jautājumu par mūsu nacionālo pašidentifikāciju un pat par pašnoteikšanos šodienas situācijā.