01.08.2012 09:23

Mormoņu centrs Pierīgā – tikai laika jautājums

Autors  Līga Greiškane
Novērtēt šo ziņu
(1 balsojums)
G. Senkāns stāsta – kad sācis darbu novada domē, licies, ka darbojas opozīcijā. Tagad klimats domē esot ievērojami uzlabojies. G. Senkāns stāsta – kad sācis darbu novada domē, licies, ka darbojas opozīcijā. Tagad klimats domē esot ievērojami uzlabojies. Krišjānis Grantiņš

Babītes novada domes deputāts Gatis Senkāns - Imantas mormoņu draudzes prezidents - neizslēdz iespēju, ka pēc pieciem vai desmit gadiem novadā varētu izveidoties mormoņu draudze.

No deputāta krēsla - ar kristīgu skatījumu uz politiku

G. Senkāns (ievēlēts no likvidētās partijas "Jaunlatvija") ir ne tikai deputāts, bet arī jurists, trīs bērnu tēvs un Pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus draudzes, kas plašāk pazīstama kā mormoņu baznīca, Imantas draudzes vadītājs, bijis arī Latvijas apgabala vadītājs. Deputāta krēslā sēdies kristīgo vērtību un misijas apziņas vadīts.

Kāpēc nolēmāt iet politikā?

Man nepatika tās sarunās, kurās bija žēlošanās, ka visi politiķi ir slikti, cik nepareizi valsts un pašvaldību iestādēs lietas tiek darītas. Mana doma bija – kāpēc neiet, nepamēģināt un nedot savu ieguldījumu saimniecisko jautājumu risināšanā.

Kāpēc izvēlējāties startēt no mazpazīstamās partijas "Jaunlatvija"?

Pašvaldību līmenī nav tik svarīgi, no kāda politiskā spēka startē, jo novados cilvēki vairāk vērtē personālijas, ne tik daudz partejisko piederību.

Pašlaik partija "Jaunlatvija" jau ir likvidēta, taču pirms iepriekšējām pašvaldību vēlēšanām izvēlējos tajā iestāties, jo pazinu šī politiskā spēka dibinātājus, un tie bija pārsvarā jauni cilvēki ar perspektīvu domāšanu, kas man likās simpātiski. Izveidojām savu sarakstu Babītē un īpašu programmu, kurā ietvērām jautājumus, kas ir aktuāli tieši šim novadam.

Plānoju startēt arī nākamajās vēlēšanās, tādēļ pašlaik risinu sarunas ar citām partijām par iespēju kandidāt no viņu saraksta, taču par to, kurā politiskajā spēkā iesaistīšos, runāt ir pāragri, jo skaidrības pagaidām vēl nav.

Kāpēc tieši Babītē?

Babītē esmu uzaudzis un visu mūžu nodzīvojis, zinu, kas novadā ir aktuāls, tāpēc, ja esam precīzi, es neuzskatu, ka piedalīšanās pašvaldību vēlēšanās ir uzskatāma par iešanu politikā. Tā drīzāk ir kā iesaistīšanās man un citiem novada iedzīvotājiem aktuālo saimniecisko jautājumu risināšanā.

Strādājat novada domē jau trīs gadus. Kā mainījusies jūsu dzīve?

Zinot to, ka esmu viens no 15 Babītes novada domes deputātiem, cilvēki bieži vien nāk man klāt un izklāsta savas problēmas. Manuprāt, lielākā daļa no tām tiek arī atrisināta.

Kādas ir galvenās problēmas, ar kurām cilvēki pie jums vēršas?

Dažādi saimnieciski jautājumi, kas saistīti, piemēram, ar bērnudārziem, skolām, jo darbojos ar izglītību saistītajā domes komitejā.

Kas ir paveikts?

Pēc manas iniciatīvas sākām organizēt dialogu starp dažādām sabiedrības grupām, lai izstrādātu novada vīziju. Pagaidām gan neesmu īsti apmierināts ar rezultātu, taču kaut kas jau pamazām notiek, jo to nevar izdarīt ne mēneša un pat ne gada laikā. Tāpat pašlaik notiek darbs pie novada ģerboņa izstādes, ko līdz nākamajām pašvaldību vēlēšanām gribētos arī pabeigt.

Patīkams panākums bija pēc manas iniciatīvas panāktā vienošanās ar Latvijas Starptautisko skolu, kas pašlaik katru gadu piedāvā četras bezmaksas mācību vietas Babītes novada iedzīvotājiem 11. un 12. klasē. Mācības skolā notiek angļu valodā pēc starptautiski atzītas mācību programmas un standartiem. Esmu pārliecināts, ka šī iespēja papildus motivēs mūsu bērnus uzcītīgāk apgūt svešvalodas, iegūt pēc iespējas labāku izglītību, kā arī sadarbība starp skolām veicinās Babītes vidusskolas skolēnu izglītības līmeņa pieaugumu.

Lielā mērā arī Izglītības, kultūras un sporta komiteja, kurā darbojos, ir atradusi risinājumu bērnudārza problēmai novadā, jo pašlaik ir tā, ka visiem Babītē dzīvojošajiem bērniem tiek nodrošināta vieta dārziņā. Jau trešo gadu mūsu novadā rindu uz pašvaldības bērnudārziem nav. Tas panākts ar divu veidu mehānismiem. Pirmkārt, domes līdzfinansējums privātajiem bērnudārziem, otrkārt, pašvaldība ir iegādājusies saliekamās mājas, kas ir jau piemērotas bērnudārza vajadzībām. Tās mēs nomājam, jo, redzot demogrāfijas rādītājus, ir skaidrs, ka mums nav jēgas tādas pirkt pašiem, ja nākotnē nebūs bērnu. Tas pašvaldībai ilgtermiņā atmaksāsies.

Šajos trijos gados mums ir izdevies panākt to, lai ģimenes ar bērniem novadā tiktu vairāk atbalstītas, piemēram, tām tiek nodrošinātām atlaides dažādām maksām, tāpat tiek dota priekšroka bērnudārzu rindā, lai bērni no vienas ģimenes varētu apmeklēt vienu pirmsskolas izglītības iestādi. Līdzīgi kā citās pašvaldībās, ar mūsu novadā tiek maksāts pabalsts par bērna piedzimšanu. Tas ir no 100 līdz 150 latiem. Es, kā trīs bērnu tēvs, gan varu apgalvot, ka finansiālie aspekti nedrīkst būt galvenie izšķiroties par vēl vienu atvasi. Valstij un pašvaldībai ir jāpauž stingra nostāja, ka ģimenes ar bērniem tiek atbalstītas, taču cilvēkiem pašiem ir jāgrib radīt pēcnācējus.

Jūtaties kā pozīcijas vai opozīcijas deputāts domē?

Kad sāku darbu novada domē, likās, ka esmu vairāk opozīcijā, jo es un mans partijas biedrs bijām ievēlēti pirmo reizi. Taču ar laiku mūsu viedoklī arvien vairāk sāka ieklausīties un novērtēt mūsu pienesumu, jo esam vienīgie juristi. Tagad jūtos tā, ka strādāju ļoti konstruktīvā kolektīvā, kur ikviens labs priekšlikums, neatkarīgi no tā autora, tiek ņemts vērā.

Vai tas, ka dzīvojat Babītē, varētu sekmēt mormoņu draudzes izveidi novadā?

Mūsu baznīcā nav profesionālas garīdzniecības, tādēļ visi, kuri kalpo, dara to labprātīgi. Pirms kāda laika kalpošana bija būšana par Latvijas apgabala prezidentu, taču nu esmu Imantas draudzes priekšnieks vadītājs, jo aicinājumi ar laiku mainās.

Tāpēc varu teikt, ka pagaidām neplānojam celt jaunu draudzes namu kādā no Pierīgas novadiem. Lai gan esošajās draudzēs cilvēku skaits aug, izaugsme šajā reģionā nav tik strauja. Lai domātu par jaunas baznīcas "šūniņas" veidošanu, ir jābūt vidēji četrdesmit līdz simts cilvēkiem, kuri būtu gatavi apmeklēt dievkalpojumu katru svētdienu. Ar laiku situācija varētu mainīties, bet tas nav tuvāko divu vai trīs gadu jautājums. Šī reģiona iedzīvotāji apmeklē Rīgas baznīcas. Mana ģimene, piemēram, brauc no Babītes uz Imantu. Tas nav tik neiespējami.

Es gan neizslēdzu iespēju, ka pēc pieciem vai desmit gadiem draudze Babītē varētu būt, jo baznīcas apmeklētāju skaitam ir tendence palielināties visā Latvijā, likumsakarīgi arī šajā un citos Pierīgas novados?

Kā kļuvāt par šīs baznīcas locekli?

Man bija jautājumi, uz kuriem centos meklēt atbildes, un šīs konfesijas mācība man tādas piedāvāja. Šī ticība ir dzīva.