11.02.2016 15:44

Nekustamā īpašuma nodokļa izmaiņas – likumā un pašvaldību saistošajos noteikumos

Autors  Lidija Dārziņa, LV portāls
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)

Grozījumi likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" no 2016. gada ierobežo iepriekš paredzēto nodokļa pieaugumu lauksaimniecības zemes īpašniekiem. Taču lielākus, turklāt nepatīkamus pārsteigums nodokļa paziņojumā var sagaidīt mājokļu īpašnieki.

Ir pašvaldības, kuras, īstenojot savas jau pirms trim gadiem likumā dotās tiesības, ar saistošiem noteikumiem mājokļa nodokļa likmi paaugstina daudzkārt. Pašvaldības īsteno savas tiesības plašā interpretācijā – gan piešķirot atlaides deklarētajiem, gan sodot nedeklarētos ar vislielāko atļauto nodokļa likmi.

Lielāks nodoklis nedeklarētajiem – ne tikai Rīgā

Mājokļiem atkarībā no kadastrālās vērtības likumā noteiktās likmes ir 0,2–0,4–0,6%, savukārt zemei vispārējā gadījumā – 1,5 procenti.

Ar 2013. gadu pašvaldībām ir deleģētas tiesības saistošajos noteikumos noteikt nodokļa likmi no 0,2 līdz 3,0% no nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. Likme var pārsniegt 1,5 procentu robežu tikai gadījumos, ja nekustamais īpašums netiek apsaimniekots atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

Likuma 3. pantā ir prasība: nodokļa likmi vai likmes no 0,2 līdz 3% nosaka pašvaldība savos saistošajos noteikumos, kurus tā publicē līdz pirmstaksācijas gada 1. novembrim.

Pirms izsludināšanas pašvaldībai noteikumi ir jāsaskaņo Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM).

No šā gada Rīgā līdz 1,5% paaugstināts nodoklis mājokļiem, kuros gadu mijas pulksten 00.00 nebija nevienas deklarētas personas. Rīga šogad ir atcēlusi iepriekš līdz 1% samazināto zemes nodokli galvaspilsētā deklarētajiem. Vienlaikus ir noteiktas atlaides ģimenēm ar bērniem.

Par Rīgas nodokli LV portāls rakstīja skaidrojumā "Tukšiem mājokļiem nekustamā īpašuma nodoklis Rīgā būs daudz lielāks". Rīga grozījumus saistošajos noteikumos par izmaiņām nodokļa piemērošanā pieņēma jau 2015. gada 9. jūnijā, 13. oktobrī tie tika koriģēti.

Rīga nebūt nav vienīgā pašvaldība, kas šogad izmanto likumā dotās iespējas noteikt lielāku likmi savu ienākumu palielināšanai. To dara arī citas pašvaldības.

Likmes mainītas arī Ādažos un Carnikavā

No šā gada Ādažu novadā būves, kuru būvniecība netiks pabeigta noteiktajos termiņos, no 2016. gada 1. janvāra apliks ar paaugstinātu nodokļa likmi. Novada dome šādu lēmumu pieņēmusi laikus – jau pagājušā gada 28. aprīlī, papildinot saistošos noteikumus ar jaunu punktu, kas nosaka, ka "būvi, kuras būvniecībā pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums, ar nākamo mēnesi pēc būvniecības termiņa izbeigšanās līdz mēnesim, kad parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā, apliek ar nekustamā īpašuma nodokļa likmi trīs procentu apmērā no lielākās būves vai būvei piekritīgās zemes kadastrālās vērtības".

Kā pastāstīja Ādažu novada nekustamā īpašuma nodokļa administratore Vera Saleniece, novadā nav mājokļa nodokļa likmju izmaiņu atkarībā no deklarēšanās. Taču jau trešo gadu tiem, kas ir deklarējuši savu dzīvesvietu Ādažu novadā, ir mazāks zemes nodoklis – 1% likme. Trešo gadu tiks piemēroti arī saistošie noteikumi par degradēto būvju aplikšanu ar paaugstinātu (3%) nodokli.

Nodokļa lielākās likmes no šā gada piemēros arī Carnikavas novads, pieņemot šādu lēmumu gandrīz pēdējā brīdī. Novada mājaslapas aktualitātēs 11. novembrī par to ievietota informācija: "2016. gada 1. janvārī spēkā stāsies Carnikavas novada pašvaldības saistošie noteikumi, kuros mainīta nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) piemērošanas kārtība. Tādējādi dzīvojamām mājām īpašumos, kur uz 2016. gada 1. janvāri nebūs deklarēta neviena persona, NĪN likme būs 1,5% no ēkas kadastrālās vērtības. Savukārt NĪN likme 0,2–0,6% (atkarībā no īpašuma kadastrālās vērtības) tiks piemērota tikai tām ēkām, kurās iedzīvotāji (Latvijas pilsoņi vai nepilsoņi) uz 2016. gada 1. janvāri deklarējuši savu dzīvesvietu.

Ja Carnikavas novadā deklarētai personai pieder vairāki nekustamie īpašumi, piemēram, dzīvoklis un vasarnīca vai dārza māja, nodoklis par šiem nekustamajiem īpašumiem tāpat kā līdz šim būs attiecīgi 0,2–0,6% robežās.

Ar lielāku NĪN tiks apliktas būves, kurās pārsniegts normatīvajos aktos noteiktais kopējais būvdarbu veikšanas ilgums – astoņi gadi. Šādiem īpašumiem tiks piemērota 3% nekustamā īpašuma nodokļa likme. Tāpat 3% NĪN likme tiks noteikta, ja Carnikavas novada būvvalde nekustamajā īpašumā konstatēs ēkas graustu vai zemes vienības netiks uzturētas atbilstoši "Carnikavas novada apstādījumu aizsardzības, teritorijas labiekārtošanas, kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumiem"."

Carnikavas novada dome par NĪN 2016. gadam lēmusi atkārtoti. Vispirms lēmums ir pieņemts 14. oktobrī. Pēc tam, kā liecina novada mājaslapā publicētie dokumenti, saistošie noteikumi precizēti ārkārtas sēdē 30. oktobrī, jo VARAM 14. oktobrī pieņemtos noteikumus lūgusi precizēt. Ārkārtas sēdes protokolā lēmumā par noteikumu gala redakcijas apstiprināšanu paredzēts: saistošos noteikumus līdz 01.11.2015. publicēt Carnikavas novada pašvaldības mājaslapā internetā www.carnikava.lv, bezmaksas informatīvajā izdevumā un izlikt redzamā vietā Carnikavas novada domes ēkā.

Ne visas pašvaldības gatavas absolūti izmantot likumā dotās tiesības sodīt īpašniekus ar vislielāko pieļaujamo nodokļa likmi.

Piemēram, Ropažu novada dome 28. oktobrī pieņemtajos saistošajos noteikumos bija paredzējusi 0,3% likmi mājokļiem, kuru vērtība nepārsniedz 56 915 eiro (pamatlikme ir 0,2%), ja dzīvesvieta nav deklarēta nekustamā īpašuma objektā. Taču šāds nedaudz augstāks nodoklis šogad tomēr vēl nebūs, jo noteikumus nav pagūts publicēt līdz 1. novembrim, pastāstīja nodokļu administratore Aina Bernharde.

Ne visur 2016. gadā steidz prasīt vairāk

Garkalnes novada dome pērn 30. jūnijā ar mājaslapā ievietotu paziņojumu aicināja iedzīvotājus deklarēties novadā. Iedzīvotāji tika informēti, ka paredzēts samazināt nodokļa likmi zemei, kas pieder Garkalnes novadā deklarētām personām, kā arī būs nodokļa atlaides dzīvojamām mājām vai dzīvokļiem, ja ir deklarēti bērni.

Ar 2015. gada 29. septembra saistošajiem noteikumiem par nodokļa apmēru 2016.gadam ir noteikts: nekustamā īpašuma nodokļa likme zemei ir 0,5% no zemes kadastrālās vērtības Garkalnes novada pašvaldībā uz 2016. gada 1. janvāri deklarēto personu nekustamajiem īpašumiem; 1,5% – nedeklarēto personu nekustamajiem īpašumiem.

Arī mājokļa nodoklis noteikts atkarībā no deklarēšanās fakta. Garkalnes novadā deklarētām personām - 0,2%; nedeklarētām personām: 0,4% no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 56 915 eiro; 0,6% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 56 915 eiro, bet nepārsniedz 106 715 eiro; 0,8% no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 106 715 eiro.

Savukārt noteikumos par NĪN atvieglojumiem noteikta nodokļa atlaide dzīvojamām mājām vai dzīvokļiem, ja tajā ir deklarēti bērni: 1 bērns – 25%, 2 bērni – 50%, par 3 un vairāk bērniem – 75 procenti.

Likums nosaka: pašvaldības par nekustamā īpašuma nodokļa apmēru kārtējam taksācijas gadam paziņo nodokļa maksātājam vai tā pilnvarotai personai līdz tā paša gada 15. februārim.

Ikviens īpašnieks ik gadu rakstveidā saņem pašvaldības nosūtīto paziņojumu par nekustamā īpašuma un zemes nodokļa maksāšanas pienākumu un apmēriem. Ja paziņojums nav saņemts, ir jāvēršas konkrētajā pašvaldībā. Savukārt ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem var iepazīties pašvaldību mājaslapās.

Pilnu rakstu lasiet portālā lvportals.lv.