01.02.2012 11:49

Siguldas budžets – teju 11 miljoni latu

Autors  Ilze Ratniece, «Rīgas Apriņķa Avīze»
Novērtēt šo ziņu
(5 balsojumi)

Janvāra nogalē Siguldas novada Domes deputāti apstiprinājuši pašvaldības budžetu, un tas ir 10 897 712 latu apmērā.

Ieņēmumi budžetā tiek plānoti 9 313 334 latu apmērā, 1,4 miljoni ir ietaupījums no 2011. gada, kā arī tiks ņemts aizņēmums no Valsts kases 185 084 latu apmērā. Šī gada plānotais budžets salīdzinājumā ar 2011. gada budžetu palielinājies par 9,4 %.

2012. gadā pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumi no nodokļiem plānoti 6 941 190 latu apmērā, no tiem – 73,8 % iedzīvotāju ienākuma nodokļa, 10,6 % – nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi. Siguldas novada pašvaldība sastādījusi budžetu ar 100 % izpildes prognozi no aprēķinātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa un 90 % no aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa.

Prioritārā joma Siguldas novadā joprojām būs izglītībai, kam tiek plānoti vislielākie izdevumi – 3,4 miljoni latu (tai skaitā 1,2 miljoni latu pedagogu algu mērķdotācijai). Attīstības projektu īstenošana prasīs 1,76 miljonus latu, bet novada teritorijas un īpašumu apsaimniekošana: gājēju/veloceliņu, parku, apstādījumu, dzīvokļu, kapu teritoriju un citu teritoriju kopšanas izdevumiem, tostarp ielu apgaismošanai – atvēlēti 205 000 latu.

Par 180 000 latu tiek palielināts finansējums pašvaldības darbinieku algu fondam. Domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics skaidro šo pieaugumu: "Kopumā pašvaldībā atalgojums netiek palielināts. Algu fonda palielinājums veidojas, piešķirot līdzekļus algu paaugstinājumam atsevišķiem darbiniekiem, kā arī izveidojot vairākas jaunas štata vietas. Algas tiek palielinātas, vadoties pēc principa – palīdzēsim vismazāk saņemošajiem. Par 20 līdz 25 latiem palielinām atalgojumu bērnudārzu auklītēm, jo līdz šim šīs profesijas pārstāves saņēma aptuveni 200 latus. Šogad Mākslu skolā "Baltais flīģelis" algu fonds tiek palielināts par 25 000 latu. Tas saistīts ar to, ka valsts atteikusies apmaksāt Mākslu skolu administrācijas darbu, kā arī ir noteiktas piemaksas Siguldas Mākslu skolas pedagogiem, vadoties pēc viņiem piešķirtajām kvalitātes pakāpēm. Algas tiks palielinātas arī Pašvaldības policijas darbiniekiem, jo Siguldas novadā policistiem bija vienas no mazākajām algām, salīdzinot Pierīgas novadu policistu algas. Tagad tās paaugstinājām, pielīdzinot Stopiņu novada Pašvaldības policistu algām. Palielinātas algas arī lauku kultūras namu vadītājiem, bibliotekāriem. Tiks pieņemti darbā divi sociālie pedagogi."

Siguldas novada Dome 2012. gadā plāno vairāk naudas piešķirt darbinieku motivēšanas pasākumu nodrošināšanai. U. Mitrevics skaidro, ka tādā veidā tiks motivēti labākie darbinieki, novēršot viņu iespējamo vēlmi meklēt labāk apmaksātu darbu. Siguldas novada pašvaldība esot, iespējams, vienīgā Latvijā, kurā katru gadu notiek visu pašvaldības darbinieku darba vērtēšana. Šogad 10 % piemaksu pie algas saņems visi darbinieki, kuri iegūs A līmeņa vērtējumu.

2012. gadā Siguldas novads ielu un ceļu uzturēšanai no valsts ceļu fonda saņems par 40 000 latu mazāk nekā pērn. Šogad tie būs tikai 142 267 lati. Skaidri zinot, ka ar šo summu nepietiks pat ikdienas uzturēšanas darbiem, pašvaldība savā budžetā paredzējusi 266 000 latu ielu un ceļu remontiem, kā arī 160 000 latu ietvju izbūvei gar Pulkveža Brieža un Blaumaņa ielu.

Sportam un kultūrai Siguldas novadā šogad tērēs 723 467 latus, sociālajai palīdzībai – 781 205. Šogad samazināsies Siguldas novada pašvaldības iemaksas Finanšu izlīdzināšanas fondā, kopā ar norēķiniem ar citām pašvaldībām (par Siguldas novada bērnu izglītošanu ārpus novada teritorijas) tie veidos 277 100 latus.