Stopiņu novads

Stopiņu vidējās paaudzes deju kolektīvs Stopiņš
Mēģinājumi: Ulbrokas kultūras namā

Vecākās paaudzes sieviešu vokālais ansamblis Ievziedi
Dibināts: 1998.gadā
Vadītājs, koncertmeistars: Andris Jansons