Izvērtējot 2012. gada skolēnu centralizēto eksāmenu rezultātus, noteiktas labākās Latvijas skolas, kuru vidū manāmas arī citas Pierīgas mācību iestādes.