Nacionālo uzņēmēju padome (NUP) saistībā ar kārtējo valdības maiņu vēlas aktualizēt jautājumu par neproduktīvas politikas un apšaubāmas kvalitātes politisko ieražu tiesību maiņu.

Biedrība "Nacionālo uzņēmēju padome" ir apkopojusi svarīgākos argumentus par mikrouzņēmumu likmes saglabāšanu 2015. gadā pašreizējā 9 % līmenī. Nacionālo uzņēmēju padome (NUP) vērš uzmanību uz būtiskiem faktoriem, kas runā par labu nodokļa likmes saglabāšanai.