Skolas spēks ir tās skolotājos. Iepriekšējā mācību gadā, vadot Zaķumuižas pamatskolu, šī tēze pierādījās vēl un vēlreiz.