Ministru kabineta apstiprinātajā Nacionālajā attīstības plānā 2014.–2020. gadam (NAP) kā skaista vīzija izvirzīts mērķis par Latviju kā latvisku valsti, kurā dzīvo laimīgi cilvēki.