Lēnām norimst eiro ieviešanas fanfaru skaņas un pieklust krēslu grūstīšanas trokšņi, veidojot jauno īstermiņa valdību. Pēdējo nedēļu jezgā nebija laika padomāt par būtisko.

Dažs pūš trauksmes taures, cits dimdina kapu zvanus – latviešu kļūst arvien mazāk. Kas jādara, it kā būtu skaidrs, bet kā motivēt?