Drukāt šo lapu
22.05.2013 16:37

Teju seši tūkstoši iedzīvotāju parakstījušies pret homoseksuālisma propagandu

Autors  Apriņķis.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Teju seši tūkstoši iedzīvotāju parakstījušies pret homoseksuālisma propagandu publicitātes

21. maijā Latvijas tautas vārdā valdībai, Tieslietu ministrijai un citām institūcijām tika iesniegta atklāta vēstule, iebilstot pret mēģinājumu grozīt Krimināllikuma 78. pantu.

Publiskajā telpā izskanējusi informācija, ka pēc atsevišķu organizāciju iniciatīvas plānots grozīt Krimināllikuma 78. pantu, iekļaujot tajā seksuālās minoritātes, invalīdus un pensionārus. Minētais pants nosaka kriminālatbildības iestāšanos par nacionālā, etniskā vai rasu naida kurināšanu vai nesaticības izraisīšanu. Savukārt plānotie grozījumi ļautu pie kriminālatbildības saukt personas par naida kurināšanu vai nesaticības izraisīšanu pret seksuālajām minoritātēm.


Sabiedrībā šādu grozījumu plānošana izraisīja sašutumu. Atzīstot, ka sabiedrības tiesības nosodīt amorālu rīcību - homoseksuālas attiecības, būtu uzskatāma par naida runu, tiktu būtiski ierobežotas sabiedrības tiesības uz vārda un izteiksmes brīvību. Tas nozīmētu, ka šādos gadījumos būtu pamats saukt pie kriminālatbildības katru, kurš publiski nosoda homoseksuālu attiecību piekopšanu.

Atbalstot sabiedrības iniciatīvu pret grozījumiem Krimināllikuma 78. pantā, Latvijas tautas vārdā interneta žurnāla "Spektrs.com" žurnāliste Marlēna Pirvica rīkoja iedzīvotāju parakstu vākšanu, kuras laikā savākti 5758 paraksti, kas kopā ar atklāto vēstuli iesniegti Tieslietu ministrijai.

Vēstulē, kas tapusi sadarbībā ar Latvijas tautas pārstāvi, kā arī parakstu vākšanas iniciatori Marlēnu Pirvicu un Kristīgo juristu asociāciju, norādīti gan argumenti šādu grozījumu nevirzīšanai, gan grozījumu pieņemšanas negatīvās sekas.

Grozījumu virzīšana radītu vienlīdzības principa pārkāpumu un diskrimināciju, jo īpašas grupas tiktu nostādītas priviliģētā stāvoklī iepretī citām sabiedrības grupām. Tāpat tiek norādīts uz to, ka šādi grozījumi nav nepieciešami, jo Krimināllikums jau nodrošina aizsardzību pret cilvēktiesību pārkāpumiem un vardarbību. Savukārt naida runas kriminalizēšana, iekļaujot to sadaļā pie sevišķi smagiem noziegumiem, kas ir noziegumi pret cilvēci, mieru, kara noziegumi un genocīds, ir nesamērīgi.

Šādu grozījumu pieņemšana būtiski ierobežos vārda brīvību, tajā skaitā tiesības kritiski izteikt atšķirīgu viedokli, tādējādi skarot arī indivīdu reliģijas un sirdsapziņas brīvību. Vēstulē minēti arī citi argumenti, kas parāda, ka šādu grozījumu pieņemšana nav pārdomāta, kā arī to, ka par tik svarīgu jautājumu sabiedrībā nav notikušas diskusijas.

Parakstu vākšanas rīkotāja saka lielu paldies ikvienam iedzīvotājam, kurš piedalījās iniciatīvā un izteica savu viedokli parakstoties. Savākto parakstu daudzums liecina, ka ievērojama daļa sabiedrības homoseksuālas attiecības uzskata par amorālu rīcību, kas ir nosodāma. Iedzīvotāji cer, ka savākto parakstu daudzums ir pietiekošs, lai atbildīgās institūcijas rēķinātos ar sabiedrības domu (tautas gribu) un nevirzītu šādus grozījumus Krimināllikumā.

Iepriekš:
Naida runas kriminalizēšana – centieni aizliegt homoseksuālisma kritiku
Vājprāts: Francijā aiztur cilvēkus par atrašanos publiskā vietā ar krekliem, uz kuriem attēlota tradicionālā ģimene
Mērķis: laulības institūcijas likvidācija
Juvenālā justīcija pie mums jau ir realitāte
Norvēģija – pedofilu zeme?