Drukāt šo lapu
06.08.2018 16:28

Babītes ezerā sezonas lieguma ierobežojumi beigušies, atkal ļauts makšķerēt

Autors  Apriņķis.lv
Novērtēt šo ziņu
(0 balsojumi)
Babītes ezerā sezonas lieguma ierobežojumi beigušies, atkal ļauts makšķerēt Dabas aizsardzības pārvalde

Babītes ezerā no 1. augusta ir atcelti visi sezonālie liegumi, kas šeit bija noteikti ligzdojošo putnu aizsardzībai, un līdz ar to ezerā atkal ir atļauts makšķerēt. Stingrā režīma zonā – ezera austrumu daļā pie Varkaļu kanāla – cilvēku uzturēšanās nav atļauta nevienā sezonā.

Dabas aizsardzības pārvaldē informēja, ka no 1. jūnija makšķerēt drīkstēja tikai centrālajā sezonas lieguma ziemeļu daļā, no 1. jūlija – arī centrālajā sezonas lieguma dienvidu daļā, kā arī Spuņņupes sezonas liegumā, taču kopš 1. augusta makšķerēt var arī Gātes sezonas liegumā, līdz ar to visi sezonas ierobežojumi patlaban vairs nav spēkā.

Sezonas lieguma zonas centrālā daļa izveidota, lai nodrošinātu ūdensputniem netraucētu ligzdošanu un atpūtu pavasara migrācijas laikā. Savukārt sezonas lieguma zonas Gātes daļa izveidota, lai nodrošinātu ūdensputniem nepieciešamos apstākļus spalvu mešanas periodā.

Dabas lieguma stingrā režīma zona ir izveidota, lai nodrošinātu ūdensputniem nepieciešamos apstākļus ligzdošanas un spalvu mešanas periodā, kā arī atpūtu migrācijas laikā un patvērumu medību sezonā. Šo zonu atļauts apmeklēt tikai, lai to apsargātu un veiktu zinātniskos pētījumus. Šeit aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība un cilvēku uzturēšanās, izņemot dabas aizsardzības plānā paredzētās darbības un darbības, kas nepieciešamas lieguma apsargāšanai un zinātniskajai izpētei.

Dabas liegums "Babītes ezers" dibināts 1957. gadā, sākotnēji kā ornitoloģiskais liegums ligzdojošo un caurceļojošo putnu aizsardzībai. Tas ir viens no nedaudziem lagūnezeriem Latvijā, eitrofs ezers ar bagātīgām parastās niedres, ezera meldra un vilkvālīšu audzēm, kā arī ar iegrimušiem un peldošiem ūdensaugiem. Ezera teritorijā atrodas dabas daudzveidībai vērtīgās mitrās pļavas, kas ir Zemgalē saglabājušās tikai atsevišķos mazos fragmentos, galvenokārt – gar Lielupi. Šeit konstatētas tādas retas un īpaši aizsargājamas putnu sugas kā pļavu lija, lauku lija, gugatnis, grieze un purva tilbīte.

Ezers kopš seniem laikiem izmantots zvejai, medībām, bet apkārtējās pļavas – lopu ganīšanai un siena vākšanai. Pirmie ierobežojumi Babītes ezera dabas bagātību izmantošanā tika noteikti jau pirms 200 un vairāk gadiem – līdz pat 18. gs. zveja ezerā ārpus Gātes kanāla bijusi aizliegta.